OK Raseborgs vårpaket 2022: skogsträningar i snöfattig terräng på Hangö udd

(Suomeksi)

Uppdaterat 12.4: på grund av efterfrågan håller vi vårpaketets träningar öppna inte bara till slutet av påsken, men till söndagen 24.4.2022.

Vi bjuder alla intresserade på orientering på egen hand i snöfri eller snöfattig terräng på Hangö udd från slutet av mars till påskmåndagen söndagen 24.4.2022. Den första träningen i vårt vårpaket äger rum alldeles invid Hangö stad, där snön smält tidigare än i våra andra terränger. Därefter kommer Högsand sydväst om Lappvik (parkering, start & mål längs Viskovägen från Visko till Koverhars hamn) samt Predium nordväst om Lappvik, och därefter fortsätter vi på en nyare karta i Långviken nära Skogby, d.v.s. klart på Raseborgs sida av kommungränsen. Träningarna öppnas en åt gången men är sedan alla öppna till och med påskmåndag kväll.

De exakta träningsplatserna och banlängderna preciseras efter hand som väglaget klarnar: i detta skede är förhållandena i Hangö redan goda och banorna vid Märsan är redan i terrängen, men på de andra ställena följer vi ännu med snöläget några dagar och avgör därefter huruvida träningen bör genomföras på snöfattiga villkor, d.v.s. så att nordliga sluttningar och öppna områden undviks i banläggningen.

Kartor kan köpas som pdf och printas själv från Rastilippu eller avhämtas i pappersformat ur kartbrevlådan vid Västerby skidcentrum i Ekenäs (ban- och kartvarianturvalet är större som pdf än på papper). Priset för varje träning i vårpaketet är 7 €/st/vuxen och 5 €/st för 18-åringar och yngre; medlemmar av OK Raseborg och FU-47 orienterar gratis. Vuxna betalar antingen i Rastilippu eller med IBAN-bankgiro (kontonummer på kartan); nedsatt pris med bankgiro (pdf-kartan fås också då i Rastilippu). Man kan också betala med samma motionssedlar och -förmåner som på OK Raseborgs vanliga motionsorienteringar. För föreningar och andra som köper minst 10 kartor åt gången erbjuder vi ett gruppris (printa själv från pdf och betala enligt exakt antal orienterare eller beställ papperskartor av oss och betala enligt mängden kartor; papperskartorna kan antingen avhämtas på vägen via Ekenäs eller skickas per post; beakta den tid som behövs för att de kommer fram). Mera information om gruppbeställningarna ges av Benny, se kontaktuppgifter nedan.

Detta är träning på egen hand, utan funktionärer. Alla svarar själva för sin egen säkerhet i terrängen. OK Raseborg erbjuder endast kartan, banorna och GPS-resultatservice/rutthärvel i Livelox samt ordnar de nödvändiga markanvändningstillstånden. På kartan och i infon för varje träningen uppges tillåten parkeringsplats. Om vi meddelar om parkeringsförbjud förutsätter vi att dessa följs: vi kan använda privata marker endast om vi upprätthåller förtroliga och goda förbindelser till markägare och invänare. Kontrollerna är utmärkta i terrängen antingen med vanliga eller små kontrollskärmar eller fiberband, se information om enstaka träningar. Om du upptäcker att en kontrollskärm eller markering försvunnit, ber vi att du meddelar oss så att vi kan korrigera situationen för följande orienterare.

Mera om träningenHangö Märsan; Rastilippu och Livelox.

Mera om träningen i Koverhar-Högsand; Rastilippu och Livelox.

Mera om träningen i Predium; Rastilippu och Livelox.

Mera om träningen i Långviken/Skogby; Rastilippu och Livelox. OBS: Skogby IF arrangerar frisbeegolftävlingar under veckoslutet 9-10.4 på ett område som sträcker sig till det sydvästra kanten av den här orienteringsträningens terräng, därför ber vi att orienterare undviker dessa två dagar kl. 9-20 särskilt på D-banan och helst också på andra banor.

Dessa fyra träningar blir med säkerhet av, men utgående från efterfrågan och situationen överlag kan det hända att vi öppnar ytterligare träningar.

Mer information i första hand av Benny Forsström, 040 5013519, benny.forsstrom [at] gmail.com. Vid behov även Jouko Nurmiainen, 050 5181178, jouko.nurmiainen [at] gmail.com eller Kristian Forsell, 044 2649067, kristian.forsell59 [at] gmail.com.

Välkommen att njuta av orientering på Finlands vårliga sydspets!

Kategoriat:
Okategoriserade