Våra distrikt- och förbundsorganisationer / Piiri- ja liitto-organisaatiomme

OK Raseborg är medlem i Finlands Svenska Orienteringsförbund (FSO) och verkar under det i Nyland-Åbolands Idrottsdistrikt (NÅID). FSO ingår i sin tur i Finlands Svenska Idrott (FSI) och är ett område inom Finlands Orienteringsförbund (Suomen Suunnistusliitto, SSL). Både SSL och FSI är medlemmar i Finlands Olympiska Kommitté. SSL är i sin tur medlem också i Internationella Orienteringsförbundet (IOF).

OK Raseborg on jäsen FSO:ssa (Finlands Svenska Orienteringsförbund) ja toimii sen kautta piiritasolla NÅID:ssa (Nyland-Åbolands Idrottsdistrikt). FSO kuuluu vuorostaan FSI:hin (Finlands Svenska Idrott) ja toimii myös yhtenä Suomen Suunnistusliiton (SSL) alueorganisaatioista. Sekä SSL että FSI ovat Suomen Olympiakomitean jäseniä, minkä lisäksi SSL kuuluu myös Kansainväliseen Suunnistusliittoon (IOF).