Styrelsen / Hallitus

OK Raseborgs styrelse 2020 / OK Raseborgin hallitus 2020:

Ordförande/Puheenjohtaja:
Kristian Forsell, 044-264 9067, kristian.forsell59[a]gmail.com

Viceordförande/Varapuheenjohtaja:
Björn-Erik Wickholm, 040-5056507, b-e.wickholm[a]pp1.inet.fi

Sekreterare/Sihteeri:
Pamela Roth, 0400-607958, pamela.roth[a]outlook.com

Kassör/Taloudenhoitaja:
Pia Bäck, 0400-732583, pia.back90[a]gmail.com

Sektionen för träning och tävling / Harjoitus- ja kilpailujaosto:
Benny Forsström, 040-5013519, benny.forsstrom[a]gmail.com

Sektionen för juniorer / Juniorijaosto:
Pia Westerberg, 040-5194648, info[a]piawesterberg.fi
Jonna Öblom,  040-5612922, jonna.oblom[a]gmail.com
Bengt Fagerlund, 044-0545494

Sektionen för tävlingsarrangemang och kartutskott / Kartoitus- ja kilpailujärjestelyjaosto:
Jan Lång, 040-5087223, janove.lang[a]outlook.com

Sektionen för kommunikation och information / Viestintä- ja informaatiojaosto:
Jouko Nurmiainen, 050-5181178, jouko.nurmiainen[a]gmail.com