Styrelsen / Hallitus

OK Raseborgs styrelse 2022 / OK Raseborgin hallitus 2022:

Ordförande/Puheenjohtaja:
Kristian Forsell, 044-2649067, kristian.forsell59[a]gmail.com

Viceordförande/Varapuheenjohtaja:
Björn-Erik Wickholm, 040-5056507, b-e.wickholm[a]pp1.inet.fi

Sekreterare/Sihteeri:
Pamela Roth, 0400-607958, pamela.roth[a]outlook.com

Kassör/Taloudenhoitaja:
Pia Bäck, 0400-732583, pia.back90[a]gmail.com

Sektionen för träning och tävling / Harjoitus- ja kilpailujaosto:
Benny Forsström, 040-5013519, benny.forsstrom[a]gmail.com

Sektionen för juniorer och vuxenutbildning / Juniori- ja aikuiskoulutusjaosto:
Mikaela Lindgren, 040-8232447, lila__ela[a]hotmail.com
Alexander Stenroos

Sektionen för material och föreningsinfra / Materiaali- ja seurainfrajaosto:
Mats Smedslund

Sektionen för tävlingsarrangemang och kartutskott / Kartoitus- ja kilpailujärjestelyjaosto:
Jan Lång, 040-5087223, janove.lang[a]outlook.com

Sektionen för kommunikation och information / Viestintä- ja informaatiojaosto:
Jouko Nurmiainen, 050-5181178, jouko.nurmiainen[a]gmail.com

Dessutom har föreningen en Sektion för ekonomi och planering, som leds av ordföranden. / Lisäksi seuralla on Talous- ja suunnittelujaosto, jota johtaa puheenjohtaja.