Juniorernas tävlingsverksamhet / Junioreiden kilpailutoiminta

(Suomeksi ks. alla)

Licens

För att delta i tävlingar behöver du SSL:s licens, som OK Raseborg betalar för alla sina juniorer (20 år och yngre) som vill tävla. Mer information om licensen finns här.

Skärmrutt, stödrutt och ”raka banor”

De allra yngsta tävlingsorienterarna (de som fyller högst 10 under året) springer oftast i skärmruttsklasser (RR, rastireitti på finska). I dessa klasser finns det en snitsel i terrängen som leder från start till mål via alla kontroller, men inte via den kortaste eller den bästa möjliga rutten. En kunnig orienterare kan alltså vinna mycket tid genom att göra bättre vägval. Dessa klasser är ett tryggt sätt att lära sig orientera bättre och bli van med skogen utan att barnet hela tiden behöver en vuxen följeslagare.

Barn som fyller antingen elva eller tolv kan i de flesta fall själva välja om de vill tävla i stödruttsklass (TR, tukireitti på finska) eller på en vanlig, rak bana. Stödrutt är en litet mera krävande version av skärmrutt: det finns fortfarande en snitsel i skogen från start till mål, men kontrollerna är inte mera omedelbart på den snitslade rutten – de kan i stället vara 20–50 m åt sidan på relativt enkla och trygga ställen.

Också de raka H/D12-banorna är sådana att barn som inte ännu har orienterat särskilt länge har det tillräckligt tryggt i skogen: mycket stigar och klara, enkla vägval. Juniorer som fyller 13 år eller mera tävlar alltid på raka banor, men svårighetsgraden är anpassad efter åldern, och åtminstone på större tävlingar brukar det finnas separata klasser för nybörjare.

Mer information om barnbanor i finska orienteringstävlingar (SSL:s principer gällande banornas svårighetsgrad, webbsidan på finska). Se även SSL:s tabell (PDF på finska) över kravnivåerna på orienteringsbanor för barn i olika åldrar.

Orienteringstävlingar som upplevelse

För ett barn eller en nybörjare kan en orienteringstävling vara en stor och intressant upplevelse, och också erfarna orienterare reser ofta långa vägar till olika tävlingar och tävlar överhuvudtaget mera än idrottare eller motionärer i vissa andra idrottsgrenar: orienteringsteknik måste alltid justeras efter terrängens krav, och man lär inte sig hur man ska göra i olika terrängtyper om man inte åker till dem och tävlar i dem. Därför träffar man ganska ofta samma andra orienterare på olika evenemang i olika delar av landet, och man blir lätt bekant inte bara med sina föreningskompisar utan också med orienterare från andra föreningar runt omkring i landet. Det känns ofta som att orienterarna utgör en stor, omfattande familj eller släkt som klär sig i färggranna idrottskläder och gärna tar emot också nykomlingar som vill hitta både kontroller i skogen och glädjen i att motionera i naturen.

En typisk mindre orienteringstävling kan ha några hundra deltagare i olika åldersklasser, men det finns också betydligt större evenemang. I vanliga fall anländer man i närheten av tävlingscentralen med bil, promenerar med sin ryggsäck till TC:n ungefär en timme före sin på förhand givna starttid, klär på sig sina tävlingskläder och orienteringsskor, kollar sin omgivning och läser de sista instruktionerna och börjar ta sig till startplatsen (yngre juniorer har oftast en separat start ganska nära TC:n, men det är möjligt att man får promenera en kvart timme till starten) där man ska vara senast 5 minuter före sin egen starttid. Sedan löper man sin bana liksom på träningar, och efteråt får man se hur bra det gick i förhållande till alla andra i samma klass. De allra yngsta deltagarna (under 10 år) brukar få ett pris oberoende av placeringen, och i äldre juniorklasser, liksom också i vuxenklasser, ges pris till de några bästa.

Se även den detaljerade beskrivningen av juniorernas start- och målprocedurer: https://okraseborg.fi/exempel-pa-tavlingsrutiner-juniorer-under-14-ar/

Några viktiga juniortävlingar

Ekorrstigsfinalen och NÅID-dagen

För ganska många av OK Raseborgs juniorer har en av de första riktiga orienteringstävlingarna varit NÅID:s Ekorrstigsfinal som nuförtiden arrangeras årligen i samband med den så kallade NÅID-dagen, d.v.s. Nyland-Åbolands Idrottsdistrikts mästerskapstävlingar (NÅIDM) i individuell och stafettorientering. Här finns det alltid en trygg möjlighet också för nybörjare att prova tävlingsorientering utan licenstvång. Barn under 10 år springer skärmrutt, och 11–12 år gamla barn springer stödrutt eller en vanlig bana. OK Raseborg koordinerar samåkning för sina juniorer och deras familjer. Tillsvidare väntar vi ännu på närmare information om NÅID-dagen 2024: var och när?

Guldkompass, Silverkompass och Bronskompass

Guld-, silver- och bronskompassen är Orienteringsförbundets koncept för regionala orienteringstävlingar för barn och unga. Guld-, silver- och bronskompassens nationella huvudtävling är samma veckoslut som Ungdomens Jukola, år 2024 i Loimaa(NuJu lö 17.8, kompassfinalerna sö 18.8). Bronskompassen för barn under 10 och silverkompassen för barn under 12 är som vilken individuell nationell tävling som helst, men guldkompassen för 13- och 14-åringar är en tävling med gemensam start och där man i slutresultaten räknar ihop tiderna för de tre snabbaste flickorna och pojkarna för varje region till resultat i tävlingen mellan regionerna. OK Raseborgs juniorer räknas som en del av FSO:s resultat. Mer info på Orienteringsförbundets webbsidor här (på finska).

INOV-8-ligan

INOV-8-ligan är Orienteringsförbundets nationella tävlingsserie för juniorer i åldern 15–20. Ligans kalender för säsongen 2024 och mer info på Orienteringsförbundets webbsidor här (på finska).

FM-tävlingar

De yngsta klasserna i FM-tävlingar är antingen H/D14 (sprint) eller H/D15 (andra FM-tävlingar); 14-åriga får dock delta i H/D15 i FM-medeldistans och i H/D16 i FM-stafett. Annars får man inte springa i FM som minderårig.

Jukola & Venla och Ungdomens Jukola

Jukola & Venla (vuxenstafetter i juni) är lämpliga också för 15-åriga och äldre juniorer och stora upplevelser. Mera information här. Alla med!

Ungdomens Jukola är en juniorstafett som tävlas årligen i augusti och ordnas av Jukolas bakgrundsorganisation tillsammans med någon finländsk orienteringsförening. Mera information här (på finska). Alla med!

Andra tävlingar

I nästan alla andra nationella tävlingar finns det lämpliga klasser åtminstone fr.o.m. H/D10RR uppåt. Tävlingar runt omkring i landet hittar du på Orienteringsförbundets IRMA-kalender.

Se även OK Raseborgs egen lista över sådana tävlingar som föreningen betonar i sin verksamhet i 2024.

* * *

Lisenssi

Osallistuaksesi kilpailuihin tarvitset Suomen Suunnistusliiton lisenssin, jonka OK Raseborg maksaa kaikille junioreilleen (20 vuotta ja nuoremmat), jotka haluavat kilpailla. Lisätietoja lisenssistä löytyy täältä.

Rastireitti, tukireitti ja ”suorat radat”

Kaikkein nuorimmat kilpasuunnistajat (ne jotka täyttävät vuoden kuluessa korkeintaan 10) juoksevat useimmiten rastireittisarjassa (RR). Näissä sarjoissa maastossa on viitoitus, joka johtaa lähdöstä maaliin kaikkien rastien kautta, muttei suinkaan lyhintä tai parasta mahdollista reittiä. Taitava suunnistaja voikin voittaa paljon aikaa tekemällä parempia reitinvalintoja, mutta tärkeintä on, että nämä sarjat ovat turvallinen tapa oppia suunnistamaan paremmin ja tottua metsään ilman, että aikuisen olisi koko ajan seurattava lapsen mukana. 

Lapset, jotka täyttävät joko 11 tai 12, voivat useimmiten valita itse, haluavatko he kilpailla tukireittisarjassa (TR) vai tavallisella, suoralla radalla. Tukireitti on hieman vaativampi versio rastireitistä: metsässä on edelleenkin viitoitus lähdöstä maaliin, mutta rastit eivät enää ole suoraan sen varrella vaan 20–50 m sivussa siitä suhteellisen selkeissä ja turvallisissa paikoissa. 

Myös suorat H/D12-radat ovat sellaisia, että lapset, jotka eivät ole suunnistaneet vielä kovinkaan pitkään, selviytyvät metsässä turvallisesti: paljon polkuja ja selkeitä, yksinkertaisia reitinvalintoja. Nuoret, jotka täyttävät 13 vuotta tai enemmän, kilpailevat suunnistuksessa aina suorilla radoilla, mutta niiden vaikeustaso on mukautettu ikään sopivaksi, ja ainakin suuremmissa kilpailuissa on yleensä erillisiä sarjoja vasta-alkajille. 

Lisätietoja lastenradoista suomalaisissa suunnistuskilpailuissa (SSL:n periaatteita koskien ratojen vaikeustasoa). Katso myös SSL:n taulukko (PDF) eri-ikäisten lasten ja nuorten suunnistusradoilla vaadittavasta taitotasosta.

Suunnistuskilpailut elämyksenä

Suunnistuskilpailut voivat olla lapselle tai vasta-alkajalle suuri ja kiinnostava elämys, ja myös kokeneet suunnistajat matkustavat usein kauaksikin erilaisiin kisoihin ja ylipäänsä kilpailevat enemmän kuin urheilijat tai kuntoilijat eräissä muissa lajeissa: suunnistustekniikka on aina riippuvaista maaston vaatimuksista, eikä erilaisia maastotyyppejä ole mahdollista toden teolla oppia ilman, että matkustaa kilpailemaan niissä. Siksi kisareissuilla eri puolilla maata tapaa varsin usein samoja muita suunnistajia, ja näissä yhteyksissä onkin helppoa tutustua sekä omiin seurakavereihinsa että myös muiden seurojen suunnistajiin ympäri maata. Tuntuukin usein siltä, että suunnistajat ovat suuri, laaja perhe tai oma sukukuntansa, joka pukeutuu värikkäisiin urheiluvaatteisiin ja ottaa mielellään vastaan myös tulokkaita, jotka myös haluavat löytää sekä rasteja että ilon liikkua ja kuntoilla luonnonläheisissä ympäristöissä.

Tyypillisissä pienemmissä suunnistuskisoissa voi olla muutamia satoja osallistujia eri ikäsarjoissa, mutta myös huomattavasti suurempia tapahtumia järjestetään. Tavallisesti kisoihin saavutaan autolla, joka pysäköidään kisakeskuksen lähelle, mistä kävellään reppu selässä itse kisakeskykseen noin tunti ennen omaa, etukäteen annettua lähtöaikaa. Kisakeskuksessa pukeudutaan kilpailuvaatteisiin ja -kenkiin, katsotaan hieman ympäristöä ja tarkistetaan järjestäjien antamat ohjeet sekä aletaan siirtyä kohti lähtöpaikkaa (nuoremmilla junioreilla on usein oma erillinen lähtöpaikkansa melko lähellä kisakeskusta, mutta on mahdollista, että lähtöön on jopa varttitunnin kävelymatka), jossa tulee olla perillä viimeistään 5 minuuttia ennen omaa lähtöaikaansa. Sitten vuorossa on oman radan juokseminen aivan kuten harjoituksissakin, ja suorituksen jälkeen saadaan nähdä, miten hyvin meni suhteessa muihin samassa sarjassa juosseisiin. Kaikkein nuorimmat osallistujat (alle 10-vuotiaat) saavat tavallisesti palkinnon riippumatta sijoituksestaan, ja vanhemmissa juniorisarjoissa, kuten myös aikuisten sarjoissa, palkitaan muutama paras. 

Katso myös yksityiskohtaisempaa kuvausta junioreiden lähtö- ja maalitoiminnoista (ruotsiksi): https://okraseborg.fi/exempel-pa-tavlingsrutiner-juniorer-under-14-ar/

Joitakin tärkeitä juniorikilpailuja

Oravapolkufinaali ja NÅID-päivä

Varsin monille OK Raseborgin junioreille yksi ensimmäisistä oikeista suunnistuskilpailuista on ollut NÅID:n Oravapolkufinaali, joka nykyään järjestetään vuosittain niin kutsuttuna NÅID-päivänä eli Uudenmaan-Turunmaan ruotsinkielisen urheilupiirin suunnistusmestaruuskisoina (henkilökohtainen ja viesti). Nämä kisat tarjoavat aina turvallisen mahdollisuuden myös vasta-alkajille kokeilla kilpasuunnistusta ilman lisenssipakkoa. Alle 10-vuotiaat lapset juoksevat rastireittiä, ja 11–12-vuotiaat juoksevat tukireittiä tai suoran radan. OK Raseborg koordinoi kimppakyydit junioreilleen ja näiden perheille. Toistaiseksi odotamme vielä tietoja NÅID-päivästä 2024: missä ja milloin?

Kultakompassi, hopeakompassi ja pronssikompassi

Kulta-, hopea- ja pronssikompassi ovat Suunnistusliiton alaisten alueiden sisällä toteutettava lasten ja nuorten suunnistuskilpailuiden konsepti. Kulta-, hopea- ja pronssikompassin valtakunnallinen päätapahtuma kilpaillaan samana viikonloppuna ja samalla paikkakunnalla kuin Nuorten Jukola, vuonna 2024 Loimaalla (NuJu la 17.8., kompassikilpailut su 18.8.). Alle 10-vuotiaiden pronssikompassi ja alle 12-vuotiaiden hopeakompassi ovat tässä tapahtumassa kuin mikä hyvänsä henkilökohtainen kansallinen suunnistuskilpailu, mutta 13- ja 14-vuotiaiden kultakompassi on yhteislähtökilpailu, josta lopputuloksista lasketaan yhteen kunkin suunnistusalueen kolmen nopeimman tytön ja pojan loppuajat alueottelun tuloksiksi. OK Raseborgin juniorit huomioidaankin tässä yhteydessä osaksi FSO:n joukkuetulosta. Lisätietoja SSL:n sivuilta täällä.

INOV-8-liiga

Suunnistusliiton valtakunnallinen kilpailusarja 15–20-vuotiaille junioreille on INOV-8-liiga. Liigan kalenteri kaudelle 2024 sekä lisätieja SSL:n sivulta täällä.

SM-kilpailut

Nuorimpien sarjat SM-kisoissa ovat joko H/D14 (sprintti) tai H/D15 (muut SM-kisat); 14 vuotta täyttävät saavat kuitenkin osallistua sarjoihin H/D15 SM-keskimatkalla ja H/D16 SM-viestissä. Muuten SM-kisoihin ei ole sallittua osallistua alaikäisenä. 

Jukolan ja Venlojen viesti sekä Nuorten Jukola

Jukolan ja Venlojen viesti (aikuisten kisat kesäkuussa) on sopiva kilpailutapahtuma ja suuri elämys myös 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille junioreille. Lisätietoja täällä. Kaikki mukaan!

Nuorten Jukola on junioreiden oma viesti, joka kisataan vuosittain elokuussa ja jonka järjestää Jukolan taustaorganisaatio yhdessä jonkun suomalaisen suunnistusseuran kanssa. Lisätietoja täällä. Kaikki mukaan!

Muita kilpailuja

Miltei kaikissa muissakin kansallisissa kisoissa on sopivia sarjoja ainakin H/D10RR:stä ylöspäin. Kilpailuja eri puolilta maata löydät Suunnistusliiton IRMA-kalenterista.

Katso myös OK Raseborgin omaa luetteloa sellaisista kilpailuista, joita seuramme painottaa toiminnassaan 2024.