Tekniktrappa / Tekniikkaportaat

Använd detta verktyg när du funderar på vilka tekniska färdigheter du vill träna.

Innehållet i träningarna hittar du t.ex. i böckerna Kul, Träna och Tävla.

Tekniktrappa (PDF).

* * *

Käytä tätä työkalua, kun mietit, mitä teknisiä taitoja haluat harjoitella.

Sisältöä harjoituksiisi löydät esim. kirjoista Kul, Träna ja Tävla.

Tekniikkaportaat (ruotsinkielinen PDF).