Verksamhet / Toiminta

Motionsorientering

Orientering är en nyttig och omväxlande aktivitet för såväl intellekt som kropp. Det är en fin kombination av promenad, jogging och friluftsliv. Den minimerar effektivt stress och ohälsa. Orientering passar alla oberoende av ålder, kön och fysiska egenskaper. Den erbjuder unika naturupplevelser under olika årstider. Den är en bra familjesportgren där alla kan delta på sin egen nivå.

OK Raseborg ordnar från maj till oktober onsdagsträningar som är avsedda för alla. Det finns 4 eller 5 olika banor med olika längder och svårighetsgrader. Om onsdagsträningarna får du information på föreningens webbsida www.okraseborg.fi och träningskalendern.

Orientering kan man börja med utan större anskaffningar.

Ändamålsenlig klädsel i förhållandet till vädret och med vanliga tossor. Det är bra att ha en kompass och ett genomskinligt plastfodral att ha kartan i. Du kan hyra ett elektroniskt stämplingskort på träningsplatsen. Kortet visar tiden du varit i skogen. Man kan även orientera utan tid. Kartan kan du köpa på träningsplatsen för 7 €. Val av bana kan du rådfråga arrangörerna om. Anmäl dig alltid när du startar och när du kommer i mål till arrangören.

Junior- och nybörjarverksamhet

Junior- och nybörjarverksamheten som styrs av junior- och nybörjarsektionen med hjälp av lokala föreningsmedlemmar, har som målsättning att på ett enkelt och tydligt sätt skapa grunderna för orientering som motions- och tävlingsform. 

Nybörjarverksamhet för barn och unga arrangeras i Ekenäs och Ingå. Om resurser finns kan även Karis och Hangö vara aktuella. Nybörjarskolorna kompletteras med byaverksamhet för att verksamheten ska finnas nära deltagarna. För vuxna arrangeras en separat orienteringskurs, Jukolaskolan.

Kontakten till de yngre juniorerna utvecklas för att befrämja föreningsgemenskapen. Under året arrangeras två föreningsläger för juniorer och juniorerna bereds möjlighet att delta i FSO Storläger. Till Ekorrstigen reser vi med gemensam buss. Både juniorer med större erfarenhet och nybörjare deltar i juniorstafetter, t.ex. Ungdomens 10mila, Nuorten Jukola och Nuorisoviesti.

Möjligheterna att utvecklas som orienterare erbjuds åt juniorerna förutom via lägerverksamheten, även i anslutning till onsdagsträningarna och grannföreningarnas motionsorienteringar. Juniorernas serietävling eller juniorcup fortsätter även i år 2020.

Skolorienteringen utgör också en viktig del av juniorverksamheten. För att skapa kontinuitet i junioverksamheten arrangeras barn- och ungdomsledarkurser.

Tävlingsverksamhet

Som medlem i OK Raseborg kan du delta i nationella, individuella och lagtävlingar. Du behöver en tävlingslicens som samtidigt ofta innehåller en försäkring. Licensen löser du in via Suomisport och IRMA där du också får information om och anmäler dig till tävlingar (OBS: juniorlicenser tas hand av föreningen, kontakta juniorsektionen!). Välkommen till OK Raseborg och upplev orienteringens spännande värld!

Man är aldrig för ung eller för gammal för att börja orientera!