Licens, IRMA och Suomisport / Lisenssi, IRMA ja Suomisport

(Suomeksi ks. alla)

Tävlingskalender och ranking

I orienteringsförbundets (SSL) informationssystem IRMA finns det både en nationell tävlingskalender och OK Raseborgs egen tävlingskalender. Den nationella kalendern kan läsas utan att man loggar in, men föreningens egen kalender syns bara för inloggade föreningsmedlemmar. Båda kalendrarna innehåller delvis samma tävlingar, men i den nationella kalendern finns alla nationella och internationella tävlingar i hela landet medan föreningens egen kalender vanligen täcker endast de viktigaste tävlingarna och sådana mindre tävlingar som arrangeras i södra eller sydvästra Finland. I föreningens egen IRMA-kalender finns dock några av föreningens egna mindre evenemang eller tävlingar som inte är öppna för orienterare från andra föreningar, och därför behöver man båda kalendrarna.

Orienteringsförbundets nationella rankinglistor publiceras årligen för olika åldersklasser och orienteringsgrenar. Mer information finns på SSL:s webbsidor på finska här och mera omfattande här. Sådana tävlingsorienterare som inte vill synas på rankinglistorna måste anmäla sitt val i sina personliga uppgifter på IRMA.

Licenser

För att kunna delta i tävlingar behöver man i de flesta fall SSL:s licens (i några distriktsmästerskap och t.ex. i Venla och Jukola kan man delta även utan licens). Vuxna orienterare skaffar sin licens själva, men för juniorer under 18 som vill tävla betalar OK Raseborg licensavgiften (mer info nedan). SSL säljer både årslicenser och engångslicenser. Priserna är dock sådana att det i de flesta fall lönar sig att köpa en årslicens.

Orienteringslicens kan köpas via nättjänsten Suomisport där var och en idrottare behöver ett eget användarkonto, som sedan kan användas för olika funktioner i flera idrottsgrenar, bl.a. orientering. Dessutom behöver alla tävlingsorienterare som representerar en finländsk klubb ett personligt användarkonto i IRMA (Orienteringsförbundets informationssystem). Det är viktigt att uppdatera sina personuppgifter i IRMA innan man köper en ny tävlingslicens, och man måste välja klubben som man representerar under nya tävlingssäsongen innan man köper den nya licensen. För att få rätt att representera OK Raseborg måste man först betala det nya årets medlemsavgift till föreningen. När representationsrätten är klar och IRMA-kontot färdigt och uppdaterat (kom även ihåg din personliga sport-ID som du får från Suomisport) kan man köpa själva licensen på Suomisport (antingen med eller utan försäkring, se mera info om försäkringarna här). Mer information och instruktioner (på finska): http://www.suunnistusliitto.fi/liitto/lisenssi/osta-lisenssi/ . Om du känner dig osäker och behöver hjälp med Suomisport eller IRMA kan du alltid kontakta någon mera erfaren föreningsmedlem. T.ex. föreningens styrelsemedlemmar ger gärna råd om hur Suomisport och IRMA fungerar.

Tävlingsanmälningar

Anmälan till de flesta individuella orienteringstävlingar i Finland sker i IRMA. För att kunna anmäla sig till tävlingen måste man först logga in i IRMA. Sedan väljer man den rätta tävlingen i tävlingskalendern och klickar på anmälningslänken där. Under processen måste man t.ex. välja om man vill anmäla sig själv eller någon annan och välja rätt klass och vid behov rätta deltävlingar. Efter det betalar man sin anmälan eller i vissa fall (t.ex. FM-tävlingar eller om det är frågan om en juniors anmälning) sparar man anmälningen så att föreningen betalar den. Vid behov kan man alltid fråga föreningens andra tävlingsorienterare eller t.ex. styrelsemedlemmar om råd; de hjälper gärna i dessa sammanhang.

Stafettlag anmäls vanligen av föreningen, antingen via IRMA eller t.ex. Jukolas eget anmälningssystem, men också i dessa fall används IRMA ofta för att kartlägga intresset bland föreningsmedlemmar även om det också kan vara möjligt att meddela sitt intresse till OK Raseborgs lagkapten på andra sätt. I sådana här sammanhang lönar det sig att följa diskussioner på olika sociala medier som föreningen använder för att nå sina medlemmar.

Juniorlicenser

OK Raseborg stöder juniorer genom att köpa tävlingslicens. Detta gäller juniorer upp till H/D20. Fyll i blanketten med nedanstående information.

För att kunna teckna en licens via föreningen krävs ett SPORTTI-ID nummer . Detta fås genom att registrera ett konto i Suomisport-tjänsten.

Juniorlicens 2024 (blankett)

* * *

Kilpailukalenteri ja ranki

Suunnistusliiton tietojärjestelmä IRMA:ssa on sekä kansallinen kilpailukalenteri että myös OK Raseborgin oma kilpailukalenteri. Kansallinen kalenteri näkyy myös ilman sisäänkirjautumista, mutta seuran oma kalenteri näkyy vain palveluun kirjautuneille seuran jäsenille. Molemmat kalenterit sisältävät osittain samoja kilpailuja, mutta kansallisesta kalenterista löytyvät kaikki koko maassa järjestettävät kansalliset ja kansainväliset kilpailut, kun taas seuran oma kalenteri kattaa tavallisesti vain tärkeimmät kilpailut sekä sellaiset pienemmät kisat, jotka järjestetään lähinnä Etelä- tai Lounais-Suomessa. Seuran omassa IRMA-kalenterissa on kuitenkin joitakin seuran omia pienempiä tapahtumia tai kisoja, jotka eivät ole avoimia muiden seurojen suunnistajille, ja tästä syystä molemmat kalenterit ovat tarpeellisia.

Suunnistusliiton kansalliset rankilistat julkaistaan vuosittain eri ikäsarjoissa ja suunnistusmuodoissa. Lisätietoja löytyy SSL:n verkkosivuilta täältä ja kattavammin täältä. Ne kilpasuunnistajat, jotka eivät halua olla mukana rankilla, voivat ilmoittaa tästä IRMA:ssa henkilötietojensa yhteydessä.

Lisenssi

Voidakseen kilpailla suomalaista seuraa edustava suunnistaja tarvitsee useimmissa tapauksissa SSL:n lisenssin (joihinkin piirinmestaruuskisoihin ja esim. Venloihin tai Jukolaan voi osallistua myös ilman lisenssiä). Aikuiset suunnistajat hankkivat lisenssinsä itse, mutta alle 18-vuotiaille, jotka haluavat kilpailla, maksaa OK Raseborg lisenssin (ks. lisätietoja jäljempänä).

Suunnistuslisenssin voi ostaa Suomisport-verkkopalvelussa. Siihen jokainen urheilija tarvitsee oman käyttäjätilinsä, jota voidaan käyttää useissa eri urheilulajeissa, ml. suunnistuksessa. Lisäksi kaikki suomalaiset kilpasuunnistajat tarvitsevat henkilökohtaisen IRMA-käyttäjätilin Suunnistusliiton tietojärjestelmään. On tärkeää, että suunnistajan henkilötiedot on päivitetty IRMA:ssa ajan tasalle ennen uuden lisenssin ostamista, ja erityisesti omien, uutta kilpailukautta koskevien edustusseuratietojen on oltava ajan tasalla ennen lisenssin lunastamista. Voidakseen edustaa OK Raseborgia täytyy suunnistajan ensin maksaa uuden kalenterivuoden jäsenmaksu seuralle. Kun edustusoikeus on kunnossa ja IRMA-tili valmis ja päivitetty (muista myös henkilökohtainen sportti-ID:si, jonka saat Suomisportista), itse lisenssin voi ostaa Suomisportissa (joko vakuutuksen kera tai ilman, ks. lisätietoja tapaturmavakuutuksista täältä). Lisätietoja ja ohjeita: http://www.suunnistusliitto.fi/liitto/lisenssi/osta-lisenssi/ . Jos tunnet itsesi epävarmaksi ja tarvitset apua, voit aina ottaa yhteyttä johonkin kokeneempaan seuran jäseneen. Esim. seuran hallituksen jäsenet neuvovat mielellään, kuinka Suomisport ja IRMA toimivat.

Kilpailuilmoittautumiset

Ilmoittautuminen useimpiin henkilökohtaisiin suunnistuskilpailuihin Suomessa tapahtuu IRMA:ssa. Jotta ilmoittautuminen onnistuisi, ensin on kirjauduttava IRMA:an sisälle. Tämän jälkeen valitaan kilpailukalenterista oikea kilpailu ja se, kenen ilmoittautumisesta on kyse. Seuraavaksi valitaan oikea sarja ja tarpeen vaatiessa oikeat osakilpailut. Lopuksi siirrytään maksamaan ilmoittautuminen tai joissakin tapauksissa (esim. SM-kisat tai junioreiden ilmoittautumiset myös muihin kisoihin) siirretään ne seuran maksettaviksi. Tarpeen vaatiessa kannattaa aina kysyä neuvoa seuran muilta kilpasuunnistajilta tai esim. hallituksen jäseniltä, jotka auttavat näissä asioissa mielellään.

Viestijoukkueet ilmoittaa tavallisesti seura joko IRMA:ssa tai esim. Jukolan omassa ilmoittautumisjärjestelmässä, mutta myös näissä jälkimmäisissä tapauksissa IRMA:a käytetään useinkin kiinnostuksen kartoittamiseen seuran jäsenten keskuudessa. Kiinnostuksestaan saattaa kuitenkin olla mahdollista viestiä OK Raseborgin joukkueenvalitsijalle myös muuten. Kannattaakin seurata keskustelua mm. sosiaalisen median kanavissa, joita seura käyttää jäsenistönsä tavoittamiseen näissä tilanteissa.

Juniorilisenssit

OK Raseborg tukee junioreitaan ostamalla heidän kilpailulisenssinsä. Tämä koskee nuoria H/D20-ikään asti. Täytä lomakkeeseen alla pyydetyt tiedot.

Jotta seura voi hankkia lapselle tai nuorelle lisenssin, hänellä täytyy olla SPORTTI-ID-numero. Sen saa rekisteröimällä tilin Suomisport-palveluun.

Juniorilisenssit 2024 (lomake)