OK Raseborgs vårpaket 1/2022: Märsan Hangö

(Suomeksi)

Den sydligaste orienteringsterrängen i hela Finland är Märsan i Hangö, och den första träningen i OK Raseborgs vårpaket äger rum just dä, på kartan för Hangö vårtävling 2017, men denna gång i den västra delen av terrängen. A-bana 5,5 km, B1-bana 4,7 km, B2-bana 4,3 km och C-bana 3,2 km. Skalan denna gång 1:7500 och ekvidistans 2,5 m. Terrängen är rik på stigar och huvudsakligen snabblöpt, men de branta klipporna bromsar ställvis farten. Om den stigrika skogen nära tätorten inte annars känns tillräckligt utmanande bjuder vi i Rastilippu på en s.k. ultimate-karta som pdf. På den är alla svarta stigar och små vägar borttagna. Därtill finns också samma banor på en vanlig karta med alla stigar och små vägar – välj själv, vilken karta du använder! På kontrollerna finns små skärmar och kodnummer samt för säkerhets skull också ett tvåfärgat fiberband ifall kontrollskärmen försvinner. Också start och mål är utmärkta med skärmar i terrängen. Om du märker att någon skärm fattas är vi tacksamma för att du meddelar oss. Banläggare är Benny Forsström. Parkering på Lillmärsans parkeringsplats längs Tegelbruksvägen, se kartan (den lilla sandplanen vid start och mål).

Då detta skrivs, onsdagen den 23 mars 2022, är snöläget i Hangö betydligt mer gynnsamt för orientering än i övriga Nyland, till och med bättre än i Ekenäs och Raseborg. Den närmaste meteorologiska stationen i förhållande till Hangö Märsan ligger i Tvärminne på sydöstra stranden av Hangö udd, och där är snödjupet just nu 3 cm. Du kan följa med läget här. På Märsan innebär skogens trädbestånd och det västligre läget dock över 90 procent snöfri terräng redan nu, fastän det på många ställen ännu är isigt på stigarna och vägarna och marken är hård p.g.a. tjälen. Vi rekommenderar dubbskor för undvikande av olyckor, men i övrigt är förhållandena mycket gynnsamma för orienteringsträning.

Pris för träningen: vuxna 7 €, 18-åringar eller yngre 5 €, medlemmar av OK Raseborg eller FU-47 gratis. Pris för vuxna kan betalas i Rastilippu eller med bankgiro (kontonummer på kartan); nedsatt pris med bankgiro, på samma gång kan man betala för flera, skriv orienterarnas namn i meddelandefältet. Motionssedlar kan användas på samma sätt som på OK Raseborgs motionsorienteringar. GPS-resultatservice och rutthärvel i Livelox. Pdf-kartor att printa själv i Rastilippu, papperskartor (mindre urval banor) i kartbrevlådan vid Västerby skidcentrum i Ekenäs.

Välkommen att orientera i Hangö i tidig vår!