Hipposkolan 2021 / Hippo-koulu 2021

(Suomeksi ks. alla)

Hipposkolan 2021: Orienteringsskola för barn

OK Raseborg & Fiskarin Urheilijat -47 håller orienteringsskola (Hipposkola) för i första hand barn i lågstadieåldern i april–maj 2021. Barn under skolåldern får delta om de har en vuxen med sig. Även äldre barn är välkomna. (För ännu äldre har vi en egen orienteringsskola för vuxna.)

Målet för barnen i Hipposkolan är att lära sig orienteringens grunder: att läsa kartan, iaktta terrängen och göra vägval. Deltagaravgiften är 15 € och omfattar undervisningsmaterial. Medlemskap i någondera av arrangörsföreningarna ingår i priset för den som vill och ger möjligheten att kunna vinna t.ex. skärmpasspris och i OK Raseborgs fall också juniorcupspris, för att inte tala om andra medlemsförmåner. (För barn som redan är medlemmar i OK Raseborg eller i FU-47 är Hipposkolan gratis.) 

Skolan har tre skilda grupper: grupperna i Ekenäs och i Ingå arrangeras av OK Raseborg och gruppen i Pojo och Fiskars av FU-47 med OK Raseborgs stöd. Kursens innehåll är ungefär likadant på alla tre orter, men tidtabellen varierar litet på grund av praktiska orsaker. Alla tre grupper kommer dock att träffas på samma klockslag, kl. 18.00–19.30, fast veckodagarna och veckorna skiljer sig från varandra.

Gruppen i Ekenäs har följande träffar:

 • to 22.4 vid Österby kiosk
 • to 29.4 vid Västerby skola
 • to 6.5 vid Västerby skidstuga
 • to 20.5 en gemensam träning (s.k. skärmrutt och stödrutt) för alla tre Hippogrupper, vid Oxbergets skidcentrum i Svartå (samåkningsmöjligheter utreds)
 • to 27.5 en gemensam träning för alla tre Hippogrupper vid Wi-Box i Horsbäck.

Gruppen i Ingå har följande träffar:

 • ons 28.4 vid Kyrkfjärdens skola
 • ons 5.5 vid Merituulen koulu
 • ons 12.5 vid Ingå spånbana (Ingå IF:s skidstuga)
 • to 20.5 en gemensam träning (s.k. skärmrutt och stödrutt) för alla tre Hippogrupper, vid Oxbergets skidcentrum i Svartå (samåkningsmöjligheter utreds)
 • to 27.5 en gemensam träning för alla tre Hippogrupper vid Wi-Box i Horsbäck, Ekenäs (samåkningsmöjligheter utreds).

Gruppen i Pojo & Fiskars har följande träffar:

 • to 6.5 vid FU-47:s föreningshus i Fiskars
 • ti 11.5 vid Pojo spånbana (Pojo kyrkby, församlingshemmets p-plats)
 • to 20.5 en gemensam träning (s.k. skärmrutt och stödrutt) för alla tre Hippogrupper, vid Oxbergets skidcentrum i Svartå (samåkningsmöjligheter utreds)
 • to 27.5 en gemensam träning för alla tre Hippogrupper vid Wi-Box i Horsbäck, Ekenäs (samåkningsmöjligheter utreds).

Anmälan till grupperna sker på en och samma webblankett som finns här. Vi ber att ni anmäler er senast måndag 19.4 för Ekenäsgruppen, tisdag 27.4 för Ingågruppen och onsdag 5.5 för Pojo/Fiskarsgruppen, så att vi kan planera undervisningen. Om någon inte hinner anmäla sig inom utsatt datum går det dock bra att efteranmäla sig och t.o.m. komma med i sista minuten på den första träffen.

Kontaktuppgifter och mera information:

 • Ekenäsgruppen: Mikaela Lindgren, 040 8232447, lila__ela@hotmail.com.
 • Ingågruppen: André Nylund, andre.j.nylund@gmail.com.
 • Pojogruppen: Veikko Paulin, 040 5604538, och Kristian Forsell, 044 2649067, kristian.forsell59@gmail.com.

Till skogen går vi i praktiska idrottskläder (långa byxor, ärmar enligt vädret). Skorna bör inte vara för ömtåliga, men länktossor går bra i början. Kompasser finns att låna. Grupperna i Ekenäs och Ingå har svenska som första språk, gruppen i Pojo och Fiskars finska, men vi anpassar oss efter barnens färdigheter (språk uppges i samband med anmälan).

Arrangörerna skaffar inte olycksfallsförsäkring för deltagarna, alla deltar på egen risk. Mera information om försäkringsskydd för orienterare finns här.

Hipposkolan genomförs så att det är så tryggt som möjligt för alla med tanke på coronavirusepidemin och rekommendationerna för i hur stora grupper barn och ungdomar får utöva idrott. Lärarna använder munskydd. Vi har handsprit och begränsad gruppstorlek och håller avstånd till varandra.

Kolla också information om Skärmpasset – Rastipassi: OK Raseborgs och FU-47:s sätt att belöna sina aktiva yngre medlemmar som hinner orientera minst 12 gånger under året 2021.

Vid mera orienteringsintresse se även information om Veckans orienteringsskoj – Viikon rastikiva och Raseborgs onsdagsträningar och veckans banor.

Efter Hipposkolan kommer alla OK Raseborgs orienterande barn och unga att kunna delta i en riktig tävling om de så vill och om coronaepidemin bara tillåter: NÅID:s traditionella Ekorrstigsfinal och NÅID-dagen är preliminärt i kalendern på söndagen den 30 maj i östra Nyland, men det är ännu möjligt att datumet ändras och tävlingen blir aktuell först i början av hösten.

Oberoende av Ekorrstigsfinalens öde under coronaepidemin kommer OK Raseborgs juniormedlemmar att fortsätta orienteringssäsongen efter Hipposkolan med föreningens egen juniorcup. Denna arrangeras i samband med vissa evenemang i Raseborgs onsdagsträningskalender, så att alla som deltar får poäng och alla som har fått poäng får en pokal efter säsongen. Juniorcupens första poäng kommer sannolikt att delas ut i Undermalm, Tenala, den 2 juni (ändringar är ännu möjliga p.g.a. corona).

Man får också röra på sig i skogen utan att behöva tävla. Föräldrarna får gärna komma och lära sig finna kontroller och glädje i naturen tillsammans med barnen!

Andelsbanken Raseborg är sponsor för Hipposkolan, och Hippo skickar sina varmaste hälsningar åt alla barn!

* * *

Hippo-koulu 2021: Suunnistuskoulu lapsille

OK Raseborg & Fiskarin Urheilijat -47 järjestävät ensi sijassa ala-asteikäisille lapsille tarkoitetun Hippo-suunnistuskoulun huhti–toukokuussa 2021. Alle kouluikäiset lapset saavat osallistua, jos heillä on aikuinen mukanaan. Myös vanhemmat lapset ovat tervetulleita. (Vieläkin vanhemmille meillä on oma aikuisten suunnistuskoulunsa.)

Hippo-koulun tavoite on, että lapset oppivat suunnistuksen perustaitoja: kartanlukua, maaston havainnointia ja reitinvalintojen tekemistä. Osallistumismaksu on 15 € ja kattaa opetusmateriaalit. Jäsenyys jommassakummassa järjestäjäseurassa sisältyy hintaan halukkaille: jäsenyys antaa mahdollisuuden voida voittaa esim. rastipassipalkintoja ja OK Raseborgin tapauksessa myös juniorcupin palkintoja, puhumattakaan muista jäseneduista. (Lapsille, jotka ovat OK Raseborgin tai FU-47:n jäseniä jo ennestään, on Hippo-koulu ilmainen.) 

Koulussa on kolme erillistä ryhmää: Tammisaaren ja Inkoon ryhmät järjestää OK Raseborg ja Pohjan & Fiskarin ryhmän FU-47 yhteistyössä OK Raseborgin kanssa. Kurssin sisältö on osapuilleen sama kaikilla kolmella paikkakunnalla, mutta aikataulut vaihtelevat käytännöllisten syiden takia. Kaikkien kolmen ryhmän tapaamiset pidetään kuitenkin samoina kellonaikoina, klo 18.00–19.30, vaikka viikonpäivät ja viikot eroavatkin toisistaan.

Tammisaaren ryhmän tapaamisajat ja -paikat ovat seuraavat:

 • to 22.4. Österbyn kioskilla
 • to 29.4. Västerbyn koululla
 • to 6.5. Västerbyn hiihtomajalla
 • to 20.5. kaikkien kolmen Hippo-ryhmän yhteinen harjoitus (nk. rastireitti ja tukireitti) Härkävuoren hiihtokeskuksessa Mustiolla (kimppakyytimahdollisuuksia selvitetään)
 • to 27.5. kaikkien kolmen Hippo-ryhmän yhteinen harjoitus Wi-Boxin luona Horsbäckissä.

Inkoon ryhmän tapaamisajat ja -paikat ovat seuraavat:

 • ke 28.4. Kyrkfjärdens skola
 • ke 5.5. Merituulen koululla
 • ke 12.5. Inkoon kuntoradalla (Ingå IF:n hiihtomajalla)
 • to 20.5. kaikkien kolmen Hippo-ryhmän yhteinen harjoitus (nk. rastireitti ja tukireitti) Härkävuoren hiihtomajalla Mustiossa (kimppakyytimahdollisuuksia selvitetään)
 • to 27.5. kaikkien kolmen Hippo-ryhmän yhteinen harjoitus Wi-Boxin luona Horsbäckissä Tammisaaressa (kimppakyytimahdollisuuksia selvitetään).

Pohjan & Fiskarin ryhmän tapaamisajat ja -paikat ovat seuraavat:

 • to 6.5. FU-47:n majalla Fiskarissa
 • ti 11.5. Pohjan kuntoradalla (Pohjan kirkonkylä, seurakuntakodin parkkipaikka)
 • to 20.5. kaikkien kolmen Hippo-ryhmän yhteinen harjoitus (nk. rastireitti ja tukireitti) Härkävuoren hiihtomajalla Mustiossa (kimppakyytimahdollisuuksia selvitetään)
 • to 27.5. kaikkien kolmen Hippo-ryhmän yhteinen harjoitus Wi-Boxin luona Horsbäckissä Tammisaaressa (kimppakyytimahdollisuuksia selvitetään).

Ilmoittautuminen kaikkiin ryhmiin tapahtuu samalla verkkolomakkeella, joka on täällä. Pyydämme, että ilmoittaudutte viimeistään maanantaina 19.4. Tammisaaren ryhmään, tiistaina 27.4. Inkoon ryhmään ja keskiviikkona 5.5. Pohjan/Fiskarin ryhmään, jotta voimme suunnitella ja mitoittaa opetuksen oikein. Jos joku kuitenkaan ei ehdi ilmoittautua mainittuihin päiviin mennessä, myös jälki-ilmoittautuminen onnistuu, ja on myös mahdollista vain saapua paikalle ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen.

Yhteystiedot ja lisätietoja:

 • Tammisaaren ryhmä: Mikaela Lindgren, 040 8232447, lila__ela@hotmail.com.
 • Inkoon ryhmä: André Nylund, andre.j.nylund@gmail.com.
 • Pohjan ryhmä: Veikko Paulin, 040 5604538, ja Kristian Forsell, 044 2649067, kristian.forsell59@gmail.com.

Metsässä käymme käytännöllisissä urheiluvaatteissa (pitkät housut, paidan hihat kelin mukaan). Kenkien on hyvä sietää likaa, lenkkitossut ovat aluksi hyvät. Kompassia saa lainata. Tammisaaren ja Inkoon ryhmissä käytetään ruotsia ensimmäisenä kielenä ja Pohjan & Fiskarin ryhmässä suomea, mutta tämä ei muodostu esteeksi, vaan me sopeudumme lasten kielellisiin valmiuksiin (kielestä kysytään tätä varten ilmoittautumisen yhteydessä).

Järjestäjät eivät hanki tapaturmavakuutusta osallistujille, kaikki osallistuvat omalla vastuullaan. Lisätietoja suunnistajan vakuutusturvasta löytyy täältä.

Hippo-koulu toteutetaan kaikkien kannalta mahdollisimman turvallisin järjestelyin, mitä tulee koronavirusepidemiaan ja suosituksiin, kuinka suurissa ryhmissä lapset ja nuoret saavat harrastaa urheiluseurojen järjestämää ulkoliikuntaa. Opettajat käyttävät hengityssuojaimia, ja käytämme myös käsidesiä. Ryhmäkokoja rajoitetaan, ja ryhmät pitävät turvavälejä toisiinsa.

Katso myös lisätietoja Rastipassista – Skärmpasset: OK Raseborgin ja FU-47:n tavasta palkita aktiivisia nuorempia jäseniään, jotka ehtivät suunnistaa vähintään 12 kertaa kauden 2021 aikana.

Jos suunnistus kiinnostaa enemmänkin, katso myös tietoja Viikon rastikivasta – Veckans orienteringskoj sekä Raaseporin keskiviikkorasteista ja viikon radoista.

Hippo-koulun jälkeen kaikilla OK Raseborgin suunnistajalapsilla ja -nuorilla on mahdollisuus osallistua oikeaan kilpailuun, jos se heitä kiinnostaa ja koronaepidemia tämän vain sallii: NÅID:n perinteinen Oravapolkufinaali ja NÅID-päivä ovat alustavasti kalenterissa sunnuntaina 30. toukokuuta itäisellä Uudellamaalla, mutta on vielä mahdollista, että päivämäärä vaihtuu ja kilpailu toteutuu vasta alkusyksystä.

Riippumatta Oravapolkufinaalin kohtalosta jatkavat OK Raseborgin juniorijäsenet suunnistuskauttaan Hippo-koulun jälkeen seuran omassa juniorcupissa. Se järjestetään tiettyjen Raaseporin keskiviikkorastien kalenteriin kuuluvien tapahtumien yhteydessä niin, että kaikki osallistujat saavat pisteitä ja kaikki, jotka ovat päässeet pisteille, saavat kauden jälkeen pokaalin. Juniorcupin ensimmäiset pisteet jaetaan todennäköisesti Tenholan Undermalmissa 2. kesäkuuta (koronasta johtuvat muutokset ovat vielä mahdollisia).

Voit myös aina liikkua kanssamme metsässä ilman paineita kilpailemisesta. Myös vanhemmat ovat tervetulleita mukaan löytämään yhdessä lastensa kanssa sekä rasteja että koko perheen luontoliikunnan ilot!

Raaseporin Osuuspankki on Hippo-koulun sponsori, ja Hippo lähettää lämpimimmät terveisensä kaikille lapsille!