OK Raseborgs vårpaket 3/2022: Predium

(Suomeksi)

Snöläge, söndagen den 10 april.

Den tredje träningen i OK Raseborgs vårpaket är i Predium nordost om Lappvik. Terrängen, som karakteriseras av backar med berg i dagen, är delvis snöfri, men på öppna områden och klippor finns det litet snö kvar, vilket inte hindrar orientering men kan påvärka farten. Stigarna är isiga, men med bra dubbskor går det bra att springa på dem. Tre banor: A-bana 6,1 km (1:10000), B-bana 4,0 km (1:10000 & 1:7500) och C-bana 2,0 km (1:7500). Ekvidistans 2,5 m. Starter och kontrollerna är märkta med vanliga skärmar och kodnummer, i målet finns bara fiberband. Om du märker att någon skärm eller något fiberband fattas är vi tacksamma för att du meddelar oss. Banläggare är Sune Forsström. Parkering vid sandplanen vid målet, se kartan.

Pris för träningen: vuxna 7 €, 18-åringar eller yngre 5 €, medlemmar av OK Raseborg eller FU-47 gratis. Pris för vuxna kan betalas i Rastilippu eller med bankgiro (kontonummer på kartan); nedsatt pris med bankgiro, på samma gång kan man betala för flera, skriv orienterarnas namn i meddelandefältet. Motionsförmåner kan användas på samma sätt som på OK Raseborgs motionsorienteringar. GPS-resultatservice och rutthärvel i Livelox. Pdf-kartor att printa själv i Rastilippu, papperskartor i kartbrevlådan vid Västerby skidcentrum i Ekenäs fr.o.m. fredagen den 1 april.

Välkommen till Predium!