Sociala medier / Sosiaaliset mediat

Denna webbsida https://okraseborg.fi är föreningens viktigaste offentliga informationskanal. OK Raseborg har också offentliga profiler på Facebook, Instagram och Twitter, vilka är tillgängliga för alla intresserade. Vår evenemangskalender finns på Nimenhuuto. Dessutom har föreningen också slutna Facebook- och WhatsAppgrupper för kommunikation med medlemmarna och en begränsad publik.

Tämä verkkosivusto https://okraseborg.fi on seuran tärkein ja keskeisin julkinen tiedotuskanava. OK Raseborgilla on myös kaikille kiinnostuneille suunnatut julkiset tilit Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Tapahtumakalenterimme on Nimenhuudossa. Tämän lisäksi seuralla on jäsenviestintäänsä varten myös suljettuja, vain rajatulle yleisölle suunnattuja ryhmiä Facebookissa ja WhatsAppissa.