FM-stafett 2026 / SM-viesti 2026

OK Raseborg arrangerar FM i stafettorientering i västra Ingå år 2026. Den preliminära tävlingsdagen är söndagen den 13 september. I enlighet med orienteringens grenregler är tävlingsterrängen avlyst och tävlings- och träningsförbud råder. Se bifogad bild och SSL:s kartregister. Tävlingen finns också i SSL:s nationella tävlingskalender på IRMA. Mer information om tävlingen ges senare.

OK Raseborg järjestää suunnistuksen SM-viestin 2026 läntisessä Inkoossa. Kilpailupäivä on alustavasti sunnuntai 13. syyskuuta. Kilpailun maasto on asetettu suunnistuksen lajisääntöjen mukaiseen kilpailu- ja harjoittelukieltoon, ks. oheinen kuva ja SSL:n karttarekisteri. Kilpailu näkyy jo myös SSL:n kansallisessa kilpailukalenterissa IRMA:ssa. Lisätietoja kilpailusta päivitetään tuonnempana.