Äldre tävlingar / Aiempia kilpailuja

Biathlon Orienteering / Orienteringsskytte / Ampumasuunnistus, Västerby 16.-17.9.2023

FSOM, Ekenäs/Tammisaari & Skarpkulla 4.-6.8.2023 & FSO:s storläger, Pojo / FSO:n suurleiri, Pohja 1.-4.8.2023

Ingå vårtävling, Västankvarn / Inkoon kevätkilpailu, Västankvarn 29.5.2022

Raseborgs sommarsprint, Ekenäs / Raaseporin kesäsprintti, Tammisaari 1.8.2021

FM-lång, Fiskars / SM-pitkä, Fiskari 7.–8.9.2019

Orienteringsskytte / Ampumasuunnistus, Västerby 13.–14.4.2019

Raseborgs vårtävling / Raaseporin kevätkilpailu, Bromarv 20.5.2018

Hangö vårtävling / Hangon kevätkilpailu, Märsan 2.4.2017

Raseborgs vårtävling / Raaseporin kevätkilpailu, Västerby 21.5.2016

Ungdomens Jukola / Nuorten Jukola, Västerby 22.8.2015

NÅIDM 2014: Medeldistans och stafett, Svartå / Keskimatka ja viesti, Mustio 23.8.2014

Raseborgs vårtävling, Tenala / Raaseporin kevätkilpailu, Tenhola 12.4.2014

Polisen FM-tävlingar / Poliisien SM-kilpailut, Grabbskog 21.–22.8.2013

NÅID:s Ekorrstigsfinal, Lappvik / NÅID:n Oravapolkufinaali, Lappohja 2.6.2013

FSOM i Raseborg, Tenala / FSOM Raaseporissa, Tenhola 10.–12.8.2012

Raseborgs vårtävling / Raaseporin kevätkilpailu, Snappertuna 8.4.2012

Prisma-rastit i Risten, Ingå / Prisma-rastit Inkoon Ristenissä 2.6.2011

Vårtävling i Grabbskog, Ekenäs / Kevätkilpailu Tammisaaren Grabbskogissa 30.5.2010

FM-natt i Västerby, Ekenäs / SM-yö Tammisaaren Västerbyssä 2.–3.10.2009

Vårtävling i Lappvik, Hangö / Kevätkilpailu Hangon Lappohjassa 5.4.2009

Granskning för EM-sprint, Ekenäs / Tarkkailukisa EM-sprinttiin, Tammisaari 11.5.2008

Vårtävling i Lappers, Sjundeå / Kevätkilpailu Siuntion Lappersissa 13.4.2008

NÅIDM: Medeldistans och stafett / Keskimatka ja viesti, Skogby 2.9.2007

Vårtävling i Skogby / Kevätkilpailu Skogbyssä 15.4.2007

Finlandssvensk skolmästerskap, Tenala / Suomenruotsalaiset koulumestaruudet, Tenhola 22.-23.9.2006

EM-granskning och vårtävling i Degerby, Ingå / EM-katsastus- ja kevätkilpailu Inkoon Degerbyssä 23.4.2006

Vårtävling & NÅID:s Ekorrstigsfinal i Tenala / Kevätkilpailu & NÅID:n Oravapolkufinaali Tenholassa 22.5.2005

VM-granskning & Huippuliiga, Hangö & Tenala / MM-tarkkailukilpailut & Huippuliiga, Hanko & Tenhola, 12.-15.8.2004

Vårtävling i Haga, Ingå / Kevätkilpailu Inkoon Hagassa 10.4.2004

Vårtävling i Österby, Ekenäs / Kevätkilpailu Tammisaaren Österbyssä 13.4.2003

NÅID:s Ekorrstigsfinal i Högsand, Lappvik / NÅID:n Oravapolkufinaali Lappohjan Högsandissa 2.6.2002

Vårtävling i Risten, Ingå / Kevätkilpailu Inkoon Ristenissä 20.4.2002

Vårtävling i Silversand, Hangö / Kevätkilpailu Hangon Silversandissa 7.4.2001

NÅIDM i Västerby, Ekenäs, medeldistans och stafett / NÅIDM Tammisaaren Västerbyssä, keskimatka ja viesti, 11.9.1999

Midsommarorientering i Västerby, Ekenäs / Juhannussuunnistus Tammisaaren Västerbyssä, 27.6.1999