OK Raseborgs vårpaket 2/2022: Koverhar Högsand

Träningens start och mål onsdag 30.3.

(Suomeksi)

Den andra träningen i OK Raseborgs vårpaket heter Koverhar och äger rum i sydväst om Lappvik på den del av Högsand-kartan som ligger på norra sidan av landsvägen (Viskovägen) från Viskoteepaks fabrik till Koverhars hamn, sydost om Hangöbanan och väster om Koverharbanan. Terrängen är snöfri eller på öppna områden ställvis snöfattig, mycket flack tallskog där kontrollpunkterna utgörs av de små gropar som finns kvar av Hangöfronten under fortsättningskriget. Tre banor: A-bana 5,5 km, B-bana 4,6 km och C-bana 4,1 km. Skalan 1:7500 och ekvidistans 2,5 m. Terrängen är huvudsakligen snabblöpt, men vissa av kontrollerna kräver noggrannhet. Kontrollerna är märkta med ett tvåfärgat fiberband (blått och gult), inga kodnummer. Start och mål är inte utmärkta i terrängen. Om du märker att något fiberband fattas är vi tacksamma för att du meddelar oss. Banläggare är Björn-Erik Wickholm. Parkering nära start och mål vid korsningen av Viskovägen och skogsvägen utanför körfältet, se kartan och visa hänsyn. Vi påminner också att järnvägarna är helt förbjudna för orienterare! OBS: Det finns mycket vatten på kärren norr om den sista kontrollen på A- och B-banorna.

Då detta skrivs, tisdagen den 29 mars 2022, är största delen av terrängen snöfri, fastän det på många ställen ännu är isigt på stigarna och vägarna och marken är hård p.g.a. tjälen. På öppna områden ligger ännu litet snö kvar, men i största delen av skogen bromsar det inte farten. Vi rekommenderar dubbskor för undvikande av olyckor, men i övrigt är förhållandena mycket gynnsamma för orienteringsträning.

Pris för träningen: vuxna 7 €, 18-åringar eller yngre 5 €, medlemmar av OK Raseborg eller FU-47 gratis. Pris för vuxna kan betalas i Rastilippu eller med bankgiro (kontonummer på kartan); nedsatt pris med bankgiro, på samma gång kan man betala för flera, skriv orienterarnas namn i meddelandefältet. Motionsförmåner kan användas på samma sätt som på OK Raseborgs motionsorienteringar. GPS-resultatservice och rutthärvel i Livelox. Pdf-kartor att printa själv i Rastilippu, papperskartor i kartbrevlådan vid Västerby skidcentrum i Ekenäs fr.o.m. onsdagen den 30 mars.

Välkommen att orientera på Lappviks tallmoar!