Långviken: orientering på egen hand + vårpaket 4/2022

(Suomeksi)

Den fjärde träningen i OK Raseborgs vårpaket är nu öppen vid Långviken nordost om Skogby, och denna träning är på samma gång det första evenemanget i vår nya motionsorienteringskalender. Kartan är från hösten 2021, och terrängen är mycket varierande och intressant: tallmo, berg i dagen, åsens sluttningar nära stranden, kärr, yngre och äldre skog. När träningen öppnas är stora delar av terrängen snöfria, men på öppna områden och klippor finns det litet snö kvar, vilket inte hindrar orientering men kan påverka farten.

Fyra banor: A-bana 6,6 km (1:10000), B-bana 4,6 km (1:10000 & 1:7500), C-bana 2,9 km (1:7500) och D-bana 1,6 km (1:7500). Ekvidistans 2,5 m. Kontrollerna är märkta med vanliga skärmar och kodnummer, i starten och målet finns bara fiberband. Om du märker att någon skärm eller något fiberband fattas är vi tacksamma för att du meddelar oss. Banläggare är Sune Forsström. Parkering vid vägrenen längs asfaltvägen som inte längre leder någonstans, avståndet till starten ca 200 – 300 m, se kartan.

Pris för träningen: vuxna 7 €, 18-åringar eller yngre 5 €, medlemmar av OK Raseborg eller FU-47 gratis. Pris för vuxna kan betalas i Rastilippu eller med bankgiro (kontonummer på kartan); nedsatt pris med bankgiro, på samma gång kan man betala för flera, skriv orienterarnas namn i meddelandefältet. Motionsförmåner kan användas på samma sätt som på OK Raseborgs motionsorienteringar. GPS-resultatservice och rutthärvel i Livelox. Pdf-kartor att printa själv i Rastilippu, papperskartor i kartbrevlådan vid Västerby skidcentrum i Ekenäs fr.o.m. måndagen den 4 april.

OBS: Skogby IF arrangerar frisbeegolftävlingar under veckoslutet 9-10.4 på ett område som sträcker sig till det sydvästra kanten av den här orienteringsträningens terräng, därför ber vi att orienterare undviker dessa två dagar kl. 9-20 särskilt på D-banan och helst också på andra banor.

Välkommen till Skogby!