Verksamhetsdirektiv / Menettelytapamuistio

OK Raseborgs verksamhetsdirektiv kompletterar föreningens officiella stadgar och innehåller viktig information om t.ex. rese-ersättningar och andra medlemsförmåner för olika medlemsgrupper. Direktivens aktuella version (uppdaterad för år 2020) finns här (PDF-fil).

OK Raseborgin menettelytapamuistio täydentää seuran virallisia sääntöjä ja sisältää tärkeää tietoa esim. matkakorvauksista ja muista jäseneduista jäsenistön eri ryhmille. Muistion ajantasainen versio (päivitetty vuodelle 2020) löytyy täältä (ruotsinkielinen PDF-tiedosto).