Verksamhetsdirektiv / Menettelytapamuistio

OK Raseborgs verksamhetsdirektiv kompletterar föreningens officiella stadgar och innehåller viktig information om t.ex. rese-ersättningar och andra medlemsförmåner för olika medlemsgrupper (motionsorienterare, tävlingsorienterare, juniorer, representationsgrupp). Direktivens aktuella version (uppdaterad för år 2022) finns här (PDF-fil).

OK Raseborgin menettelytapamuistio täydentää seuran virallisia sääntöjä ja sisältää tärkeää tietoa esim. matkakorvauksista ja muista jäseneduista jäsenistön eri ryhmille (kuntosuunnistajat, kilpasuunnistajat, juniorit, edustusryhmä). Muistion ajantasainen versio (päivitetty vuodelle 2022) löytyy täältä (ruotsinkielinen PDF-tiedosto).