Orienterarens försäkringsskydd / Suunnistajan vakuutusturva

Orientering är en bra och hälsosam tävlings- och motionsorienteringsgren och nyttig medborgarfärdighet, men att röra sig i skogen på orienteringar och i andra sammanhang innebär också olycksrisker. I allmänhet täcker de finländska försäkringsbolagens vanliga fritidsolycksfallsförsäkringar som sådana dock inte idrotts- och motionsskador, och organisatörerna bakom idrottsevenemang erbjuder i allmänhet inte heller försäkringsskydd åt deltagarna om det inte särskilt omnämns. Det vanliga är att finländska tävlingsidrottarna och motionärerna utövar sina grenar på egen risk, och så gör även OK Raseborgs orienterare om de inte besluter att försäkra sig. Olycksfallsförsäkringsskydd som lämpar sig för orientering erbjuds åtminstone av:

– kommersiella försäkringsbolag, i vars separata idrottsförsäkring det vanligtvis ingår också en version som täcker orientering: detta kan vara ett fördelaktigt alternativ om man är aktiv inom flera olika grenar; lägg dock märke till eventuella skillnader i försäkringsvillkoren jämfört med de alternativ som marknadsförs av Finlands Orienteringsförbund

Finlands Orienteringsförbund, som säljer försäkring i samband med tävlingslicensen som extra tjänst: denna täcker olycksfall som inträffat både på tävlingar och träningar (inklusive motionsorientering) men inte olycksfall inom andra idrottsgrenar; detta är ett fördelaktigt alternativ för dem som har orientering som tydlig huvudgren. Observera också att OK Raseborg köper tävlingslicenser som medlemsförmån åt de juniorer som så önskar och på samma gång också olycksfallsförsäkringsskydd, men bara åt dem som uttryckligen ber om det, för att undvika kostnaderna för dubbla försäkringar

Finlands Orienteringsförbund, i form av tjänsten  "Motionsorienterarens försäkring": denna täcker alla motionsorienteringar i Finland samt Jukola- och Venlakavlen. Om du skaffar den här försäkringen och vill stöda OK Raseborgs motionsorienteringsverksamhet, skriv i fältet ”Tilausta ja toimitusta koskevat huomautukset” nummer 188 då du köper försäkringen. Då får föreningen 3 euro bonus av försäkringens pris via FOF.

Mera information om försäkringar på Finlands Orienteringsförbunds sida "12 kysymystä urheiluvakuutuksista".

OK Raseborg rekommenderar att medlemmarna och andra deltagare i orienteringsevenemang skaffar sig ett ändamålsenligt försäkringsskydd!

 

Kuntosuunnistajan vakuutus

* * *

Suunnistus on hyvä ja terveellinen kilpa- ja kuntourheilumuoto ja hyödyllinen kansalaistaito, mutta metsässä liikkumiseen niin suunnistustapahtumissa kuin muutenkin sisältyy kuitenkin myös tapaturmariskejä. Suomalaisten vakuutusyhtiöiden tavalliset vapaa-ajan tapaturmavakuutukset eivät yleensä kuitenkaan sellaisenaan kata urheilu- tai liikuntavammoja, eivätkä myöskään liikuntatapahtumien järjestäjät yleensä tarjoa tapahtumiensa osallistujille tapaturmavakuutusturvaa, ellei asiasta erikseen mainita. Tavallista onkin, että suomalaiset kilpaurheilijat ja kuntoliikkujat harrastavat lajejaan omalla riskillään, ja näin tekevät myös OK Raseborgin suunnistajat, elleivät he päätä vakuuttaa itseään. Suunnistukseen soveltuvaa tapaturmavakuutusturvaa tarjoavat ainakin:

– kaupalliset vakuutusyhtiöt, joiden myymistä erillisistä urheiluvakuutuksista tavallisesti löytyy myös suunnistustapaturmat kattava versio: voi olla edullinen vaihtoehto, jos vakuutettava henkilö harrastaa useita urheilulajeja; huomioi kuitenkin mahdolliset erot vakuutusehdoissa verrattuna Suomen Suunnistusliiton markkinoimiin vaihtoehtoihin

Suomen Suunnistusliitto kilpalisenssin yhteydessä ostettavana lisäpalveluna: kattaa niin kilpailuissa kuin lajiharjoittelussa (ml. kuntorastit) sattuneet tapaturmat, mutta ei muiden urheilulajien tapaturmia; edullinen vaihtoehto sille, jonka selkeä päälaji on suunnistus; huom. myös, että OK Raseborg ostaa halukkaille junioreilleen jäsenetuna kilpalisenssit ja niiden ohessa myös tapaturmavakuutusturvan, mutta moninkertaisesta vakuuttamisesta koituvien turhien kulujen välttämiseksi vain niille junioreille, joille tätä erikseen pyydetään

Suomen Suunnistusliitto kuntosuunnistajille tarkoitettuna palveluna "Kuntosuunnistajan vakuutus": kattaa kaikkialla Suomessa sattuneet kuntorastitapaturmat sekä Jukolan ja Venlojen viestin; jos hankit tämän vakuutuksen ja haluat tukea OK Raseborgin kuntorastitoimintaa, kirjoita vakuutusta ostaessasi lomakkeen kenttään ”Tilausta ja toimitusta koskevat huomautukset” numero 188. Näin tekemällä vakuutuksen hinnasta ohjautuu SSL:n kautta omalle seurallemme 3 euron bonus.

Ks. myös lisätietoina Suomen Suunnistusliiton "12 kysymystä urheiluvakuutuksista".

OK Raseborg suosittelee jäsenilleen ja muille suunnistustapahtumissa käyville asianmukaisen tapaturmavakuutusturvan hankkimista!

 

Kuntosuunnistajan vakuutus