OK Raseborgs vårpaket 2024: skogsträningar i snöfattig terräng på Hangö udd

(Suomeksi)

Vi bjuder alla intresserade på orientering på egen hand i snöfri eller snöfattig terräng på Hangö udd från mars fram till söndagen den 14.4.2024 då vi också arrangerar Raseborgs vårtävling i Gennarby norr om Ekenäs.

De första träningarna var i bruk redan under FSO-träningsdagen lö 9.3 i Lappvik norra och Predium, och båda dessa träningar kommer att vara öppna under hela vårpaketsperioden. Dessutom öppnar vi småningom flera träningar i Hangö- och Lappviktrakten. Mera information uppdateras på denna sida, på vår träningskalender och på Rastilippu. De nya träningarna öppnas en åt gången men är sedan alla öppna till och med 14.4.

De exakta träningsplatserna och banlängderna preciseras efter hand som väglaget klarnar. I detta skede är förhållandena i Lappvik och Hangö redan relativt goda.

Kartor kan köpas som pdf och printas från Rastilippu eller avhämtas i pappersformat från kartbrevlådan vid Västerby skidcentrum i Ekenäs (urvalet av kartformat är större i pdf än på papper). Priset för varje träning i vårpaketet är 8 €/st/vuxen och 5 €/st för 18-åringar och yngre; medlemmar av OK Raseborg samt våra FU-47-motionsorienteringsfunktionärer orienterar gratis. Man kan betala antingen i Rastilippu, MobilePay eller med bankgiro (både MobilePay-nummer och IBAN-kontonummer är på kartan). Man kan också betala med samma motionssedlar och -förmåner som på OK Raseborgs vanliga motionsorienteringar.

För föreningar och andra som köper minst 10 kartor åt gången erbjuder vi ett gruppris: en euro rabatt på varje karta, vi skickar räkning vid behov (printa själv pdf och betala enligt exakt antal orienterare eller beställ papperskartor av oss och betala enligt mängden kartor; papperskartorna kan antingen avhämtas i Ekenäs eller skickas per post; beakta den tid som behövs för att de kommer fram). Mera information om gruppbeställningarna ges av Benny eller Jouko, se kontaktuppgifter nedan.

Dessa är träningar på egen hand utan funktionärer. Alla svarar själva för sin egen säkerhet i terrängen. OK Raseborg erbjuder endast kartan, banorna och GPS-resultatservice/rutthärvel i Livelox samt ordnar de nödvändiga markanvändningstillstånden. På kartan och i infon för varje träningen uppges tillåten parkeringsplats. Om vi meddelar om parkeringsförbjud förutsätter vi att dessa följs: vi kan använda privata marker endast om vi upprätthåller förtroliga och goda förbindelser till markägare och invänare. Kontrollerna är utmärkta i terrängen antingen med vanliga eller små kontrollskärmar eller fiberband, se information om enstaka träningar. Om du upptäcker att en kontrollskärm eller markering försvunnit, ber vi att du meddelar oss så att vi kan korrigera situationen för följande orienterare.

Mera om träningen i Lappvik norra och en träningskort; Rastilippu och Livelox.

Mera om träningen i Predium och en träningskort; Rastilippu och Livelox.

Mera om träningen i Hangöby; Rastilippu och Livelox.

Mera om träningen i Högsand, Rastilippu och Livelox.

(OBS: Träningsgrupper som också vill träna sprint kan fråga om möjligheten att springa på våra träningsbanor i Hangö och i Ekenäs. Det finns inga skärmar färdigt i terrängen för dessa sprintbanor, men ni kan ta med egna skärmar för er grupp. Kartor kan fås på samma sätt och på likadana villkor som för skogsträningarna. Fråga Benny eller Jouko för mer information.)

Mer information ges i första hand av Benny Forsström, 040 5013519, benny.forsstrom [at] gmail.com eller Jouko Nurmiainen, 050 5181178, jouko.nurmiainen [at] gmail.com. Vid behov även Kristian Forsell, 044 2649067, kristian.forsell59 [at] gmail.com.

Välkommen att njuta av orientering på Finlands vårliga sydspets!

Kategoriat:
Okategoriserade