OK Raseborgs vårpaket 2024, Hangöby

(Suomeksi)

Orienteringsvy i närheten av Kapellhamnet i Hangöby.

OK Raseborg erbjuder ett vårpaket med orienteringsträningar i Hangötrakten i mars-april 2024. Paketet öppnades redan lö 9.3 i samband med FSO-träningsdagen, och nu kompletterar vi det med en träningen i alldeles snöfri terräng på den västra delen av vår Hangökarta, i Hangöby. Terrängen ligger alldeles nära Hangö tätort, och på några kontrollmellanrum måste orienterarna springa några hundra meter längs stadens gatunätverk, men alla kontroller ligger i skogen, delvis i mycket finskurna, detaljrika berghällsområden alldeles intill havsstranden. Träningen passar för sådana orienterare som vill ha tempoväxlingar och springa hårt mellan kontrollerna men samtidigt också träna kontrolltagning i skogen. Banläggare Björn-Erik Wickholm.

Träningens parkering är i Hangöby båthamn, adress nordvästra ändan av Tegelbruksvägen. Kartorna fås antingen som pdf-fil på Rastilippu eller på papper från vår kartbrevlådan i Västerby skidcentrum i Ekenäs. Banorna är A 7,5 km (1:10000), C 4,4 km (1:10000 eller 1:7500) och C 3,4 km (1:10000 eller 1:7500). På kontrollerna och i start och mål finns blåa och gula fiberband, inga skärmar eller Emit denna gång. Livelox fungerar.

OK Raseborgs medlemmar (och våra FU-47-funktionärer) orienterar gratis, andra har en kartavgift 8€/träning/vuxen eller 5€/träning/junior högst 18 år; rabatt för grupper med minst 10 personer 5€/träning/vuxen eller 4€/träning/junior (kolla gruppbeställningarna närmare med antingen benny.forsstrom@gmail.com eller jouko.nurmiainen@gmail.com).

Betalning helst på Rastilippu (enskilda orienterare) eller med MobilePay eller bankgiro (både MobilePaynummer och IBAN-kontonummer finns på träningskartorna). Även de vanligaste motionsförmånerna fungerar.

Välkomna till Hangöby, Hangö Kapellhamnen och de fina, detaljrika strandklipporna!