OK Raseborgs vårpaket 2024, Högsand, Lappvik

(Suomeksi)

OK Raseborg erbjuder ett vårpaket med orienteringsträningar i Hangötrakten i mars-april 2024. Paketet öppnades redan lö 9.3 i samband med FSO-träningsdagen, och nu kompletterar vi det med en träningen i alldeles snöfri terräng vid Högsands tallmoterräng i närheten av den berömda simstranden och Hangöfrontens gamla löpgravar från fortsättningskriget. Banläggare är Sune & Benny Forsström.

Parkering längs gatan till Lappviks begravningsplats: Kofverhags gårdsväg, 10820 Hangö, alltså i närheten av parkeringsplatsen för träningen Lappvik norra. Kartorna fås antingen som pdf-fil på Rastilippu eller på papper från vår kartbrevlådan i Västerby skidcentrum i Ekenäs. Banorna är A 6,2 km (1:10000 eller 1:7500), C 3,7 km (1:10000 eller 1:7500) och C 2,4 km (1:10000 eller 1:7500). På kontrollerna och i start och mål finns små kontrollskärmar, inga Emit denna gång. Livelox fungerar.

OK Raseborgs medlemmar (och våra FU-47-funktionärer) orienterar gratis, andra har en kartavgift 8€/träning/vuxen eller 5€/träning/junior högst 18 år; rabatt för grupper med minst 10 personer 5€/träning/vuxen eller 4€/träning/junior (kolla gruppbeställningarna närmare med antingen benny.forsstrom@gmail.com eller jouko.nurmiainen@gmail.com).

Betalning helst på Rastilippu (enskilda orienterare) eller med MobilePay eller bankgiro (både MobilePaynummer och IBAN-kontonummer finns på träningskartorna). Även de vanligaste motionsförmånerna fungerar.

Välkomna till Högsand!