Närorientering, Ingå, maj 2024, Merituulen koulu

(Suomeksi)

Närorientering kommer till Ingå! Den andra banan för säsongen 2024 och den första banan i Ingå är öppen vid MERITUULEN KOULU och INGÅ IDROTTSPLAN 3–26.5.2024. Om du tyckte om Orienteringsskoj passar dessa nya Närorienteringsbanor utmärkt just för dig, och även om du tyckte att Orienteringsskojs banor kanske var litet för korta eller lätta för dig kan det nu löna sig att prova på Närorientering. Den är Orienteringsskojs efterföljare, men samtidigt är den mer flexibel som koncept och planerad för ännu bredare användargrupper.

Närorienteringsbanans start och mål vid Ingå idrottsplan i närheten av Merituulen koulu.

Start och kartämbar finns på södra kanten av Ingå idrottsplan. Om du anländer med bil kan du parkera bredvid på idrottsfältets parkeringsplats. Det finns två banversioner på en och samma karta: A-banan med 14 kontroller är 3,3 km och B-banan med 10 kontroller är 2,0 km. Skillnaden mellan banorna är att de som orienterar B-banan kan gina direkt från den 6:e kontrollen till den 11:e kontrollen. De båda banorna går nästan enbart längs stigar, lättrafikleder eller mindre gator. Båda banorna passar för alla intresserade, också för nybörjare. Mindre barn kan behöva en vuxen följeslagare, men dessa banor är utmärkta för hela familjens gemensamma naturpromenad eller -länk. Banornas svårighetsgrad motsvarar ungefär en lättare C-bana eller en D-bana på våra Onsdagsorienteringar.

Om du har en printer rekommenderar vi att du printar ut kartan själv. Länk till pdf-kartan nedan. Du kan också ha pdf-kartan öppen i din padda eller telefon. Det finns även papperskartor i ett ämbar vid starten. Ta med en penna så att du kan fylla i kontrollernas bokstäver i rutorna på kanten av kartan. Vilket ord eller mening blir det? Nyckelordet är den här gången på finska. (OBS: QR-koderna på kontrollerna behövs inte för prestationen, de leder bara till Närorienteringens infosida.)

De som är intresserade av GPS-resultat kan nu använda Livelox också på Närorienteringar på samma sätt som på våra Onsdagsorienteringar. Det är frågan om en gratis webbtjänst från Sverige, vilken fungerar antingen med orienterarens egen sportklocka eller med smarttelefonappen.

Om du tar en papperskarta ur ämbaret vid starten kolla noggrant att locket blir ordentligt stängt efter dig. Meddela Kristian Forsell, telefon 044 2649067, t.ex. med SMS, om det finns färre än 5 kartor kvar eller om någon kontroll har försvunnit.

Träningen är gratis för alla. Välkomna! 

Om man deltar via skolan så printar skolan ut kartorna. 

Pdf-kartan finns här.

Läs mera om Närorienterings hela kalender för detta år här.