Närorientering, Ekenäs, april-maj 2024, Hagen-Ramsholmen

(Suomeksi)

Närorienteringen börjar! Den första banan för säsongen 2024 är öppen I EKENÄS I HAGEN OCH PÅ RAMSHOLMEN 19.4–12.5.2024. Om du tyckte om Orienteringsskoj passar dessa nya Närorienteringsbanor utmärkt just för dig, och även om du tyckte att Orienteringsskojs banor kanske var litet för korta eller lätta för dig kan det nu löna sig att prova på Närorientering. Den är Orienteringsskojs efterföljare, men samtidigt är den mer flexibel som koncept och planerad för ännu bredare användargrupper.

Närorienteringsbanorna har också en utsiktskontroll på Ramsholmen.

Start och kartämbar finns vid Ramsholmens infotavla bredvid den norra vägen genom Hagen till Ramsholmen i närheten av den stora parkeringen vid Villa Schildt. Det finns två banversioner på en och samma karta: A-banan med 14 kontroller är 3,9 km och B-banan med 9 kontroller är 2,8 km. Skillnaden mellan banorna är att de som orienterar B-banan kan gina direkt till målet från den 9:e kontrollen. De båda banorna går nästan enbart längs stigar. På A-banans sista fjärdedel används också delvis stadens gatunätverk i närheten av sjukhuset. Båda banorna passar för alla intresserade, också för nybörjare. Mindre barn kan behöva en vuxen följeslagare, men dessa banor är utmärkta för hela familjens gemensamma naturpromenad eller -länk. Banornas svårighetsgrad motsvarar ungefär en lättare C-bana eller en D-bana på våra Onsdagsorienteringar.

Om du har en printer rekommenderar vi att du printar ut kartan själv. Länk till pdf-kartan nedan. Du kan också ha pdf-kartan öppen i din padda eller telefon. Det finns även papperskartor i ett ämbar vid starten. Ta med en penna så att du kan fylla i kontrollernas bokstäver i rutorna nedanför kartan. Vilket ord blir det? Nyckelordet är den här gången på svenska. (OBS: QR-koderna på kontrollerna behövs inte för prestationen, de leder bara till Närorienteringens infosida.)

De som är intresserade av GPS-resultat kan nu använda Livelox också på Närorienteringar på samma sätt som på våra Onsdagsorienteringar. Det är frågan om en gratis webbtjänst från Sverige, vilken fungerar antingen med orienterarens egen sportklocka eller med smarttelefonappen.

Om du tar en papperskarta ur ämbaret vid starten kolla noggrant att locket blir ordentligt stängt efter dig. Meddela Kristian Forsell, telefon 044 2649067, t.ex. med SMS, om det finns färre än 5 kartor kvar.

Träningen är gratis. Välkomna! 

Om man deltar via skolan så printar skolan ut kartorna. 

Pdf-kartan finns här.

Läs mera om Närorienterings hela kalender för detta år här.

Närorienteringsbanornas start och mål vid Ramsholmens infotavla.