OK Raseborgs vårträningspaket 2021

(Infoteksti suomeksi.)

Vi erbjuder inom ramarna för coronarestriktionerna egenhandsorientering för alla intresserade i snöfri eller nästan snöfri terräng i västra Nyland, huvudsakligen på Hangö udd eller i Lappvik i mars och under påsken 2021. Kartor fås både som enskilda exemplar från Rastilippu.fi 7 €/person (barn samt OK Raseborgs och FU-47:s medlemmar gratis) eller som gruppbeställningar för föreningar till specialpris (fråga Benny eller Kristian, se nedan). Det finns program för en hel träningsdag eller rentav två eller tre. Kom och utnyttja möjligheten till orientering i skog där det är möjigt på ett tryggt sätt som respekterar myndighetsföreskrifterna under epidemin.

Vårt vårpaket omfattar fem olika träningar. Den första är öppen onsdag 10.3 – måndag 5.4 vid Predium på gränsen mellan Raseborg och Hangö, någon kilometer från Lappvik mot Ekenäshållet. Temat är omväxling i tempo och teknik, och terrängen är dels snabblöpt, dels mycket finskuren. Kartlänk till rekommenderad parkering.

Den andra träningen är i Högsand söder om Lappvik onsdag 17.3 – måndag 4.5. Tallmon, sandåsarna och dynerna i Högsand, med sina rester av befästningsarbeten från fortsättningskriget, erbjuder traktens kanske mest snabblöpta skogsterräng. Kartlänk till rekommenderad parkering.

Den tredje träningen erbjuds i terräng med berg i dagen norr om Lappvik och väg 25 från och med fredag 19.3. Dessa kartor erbjuder vi före påsken enbart till föreningar som gör gruppbokningar och till enskilda orienterare endast på separat begäran. Banorna blir mer allmänt tillgängliga via Rastilippu.fi inför påsken, och träningen är öppen fram till söndag 11.4. På detta sätt rytmerar vi vårt utbud men ger ändå en möjlighet åt långväga gäster att springa också i denna terräng på samma gång som i Predium eller Högsand. Kartlänk till rekommenderad parkering.

Den fjärde träningen är skilt från de andra i Ingå. Det är en kortdistansträning på sprintkarta i tätort och skog med berg i dagen i norra utkanten av Ingå kyrkby. Träningen är öppen måndag 29.3 – måndag 5.4. Kartlänk till rekommenderad parkering.

Den femte träningen finns på den sydligaste orienteringskartan i hela Finland, Hangö Märsan (bekant terräng från OK Raseborgs vårtävling 2017). Det är frågan om en snabblöpt närskog för Hangö stad med mycket stigar, och träningen är lämplig för den som vill träna orientering och kartläsning i mycket hög fart. Träningen är öppen onsdag 31.3 – söndag 11.4. Kartlänk till rekommenderad parkering.

Under coronatider är våra träningspaket inte avsedda för social samvaro, och de är inga offentliga evenemang utan en möjlighet till idrott på egen hand ute i naturen utan kontakt med personer utanför den egna närkretsen. För undvikande av smitta avråder vi från samåkning. De enda tjänster vi erbjuder är kartor som kan printas på förhand eller avhämtas, kontroller märkta i terrängen samt gps-baserad Livelox-resultat- och ruttjänst på nätet.

Det finns inga funktionärer på plats, och var och en ansvarar för sin egen säkerhet i terrängen. Vi avråder från att idrotta under sjukdom. Med tanke på risken att tappa bort sig eller skada sig rekommenderas det att man berättar åt någon närastående att man är på väg ut i terrängen. Det kan vara bra att ta med en telefon då man orienterar på egen hand.

I informationen om vare träning och på kartan nämns vilka ställen det är tillåtet att parkera på. Vi ber alla orienterare följa dessa instruktioner. Ifall vi meddelat om parkeringsförbud på vissa ställen bör dessa respekteras: vi kan använda privata marker endast om vi kan upprätthålla ett förtroligt förhållande till markägarna och invånarna på våra kartområden.

Vid dags dato 10.3.2021 är snöläget på Hangö udd mer gynnsamt för skogsorientering än i övriga Nyland. Ca 80 % av terrängen i Predium är redan nästan helt snöfri. Det finns ännu snö på nordsluttningar och öppna områden. Där det finns större träd, höjder och syd- och västsluttningar är snön inte längre till besvär. Nya snöfall kan förändra situationen för ett par dagar, men enligt prognoserna är större mängder snö inte att vänta. Snödjupet för Hangö Tvärminne meteorogiska station (närmaste från Lappvik) har vart noll redan i en hel vecka. Eftersom marken ännu är kall och tjälig och det också finns hala ställen i terrängen, rekommenderar vi dubbskor för undvikande av olycksfall. (UPPDATERING 29.3: Terrängen på Hangöudden är helt snöfri, i Ingå finns det ännu litet snö kvar, men den smälter bort före påsken.)

Mer information om träningen vid Predium: Rastilippu och Facebook

Gps-resultat och rutthärvel för Predium: Livelox

Mer information om träningen vid Högsand: Rastilippu och Facebook

Gps-resultat och rutthärvel för Högsand: Livelox

Mer information om träningen på Ingå sprintkartorna: Rastilippu och Facebook

Gps-resultat och rutthärvel för träningen i Ingå: Livelox

För mer detaljer om träningen på Lappvik norra karta: Rastilippu och träningens infosida, eller fråga Benny Forsström tfn 040 5013519, benny.forsstrom [at] gmail.com

Gps-resultat och rutthärvel för Lappvik norra: Livelox

Mer information om träningen i Märsan, Hangö: Rastilippu och Facebook

Gps-resultat och rutthärvel för träningen i Märsan, Hangö: Livelox

Välkommen och njuta av orientering i den vårliga naturen på Finlands sydspets!

  • Kristian Forsell 044 2649067, kristian.forsell59 [at] gmail.com, träningen vid Predium och gruppbeställningar
  • Benny Forsström 040 5013519, benny.forsstrom [at] gmail.com, träningarn vid Högsand, Lappvik norra och Hangö Märsan och gruppbeställningar
  • Jouko Nurmiainen 050 5181178, jouko.nurmiainen [at] gmail.com, mer info om träningarna vid Högsand och i Ingå samt om Rastilippu och Livelox

Kategoriat:
Okategoriserade