OK Raseborgs vårpaket 4 & Raseborgs veckans bana, Lappvik norra

(Suomeksi)

Orientering på egen hand, träningen öppen lö 27.3 – sö 11.4.2021

OBS: Föreningar som beställer flera kartor på en gång kan använda dessa banor redan fr.o.m. 17.3; mera information av Benny Forsström (benny.forsstrom [at] gmail.com, 040 5013519).

I slutet av mars och början av april är A-, B- och C-banornas varierande terräng med berg i dagen norr om väg 25 i Lappvik helt snöfri. Höjdskillnaderna i den ställvis finskurna terrängen är relativt måttliga, men det är stenigt och finns många stenar för att vara på Hangö udd. Banorna har många kontroller och passar särskilt för medeldistansträning. Från parkeringen är det en dryg kilometer till A-, B- och C-banorna (se nedan). För barn och nybörjare finns det en trygg D-bana bredvid parkeringen i lätt tallmoterräng på separat karta. Banläggare Benny och Sune Forsström.

Banorna A 6,1 km 1:10000 (+uppvärmningssträcka längs liten väg från parkeringen och tillbaka), B 4,6 km 1:10000 eller 1:7500 (+uppvärmning), C 3,3 km 1:10000 eller 1:7500 (+uppvärmning) samt D 2,8 km 1:7500 (starten i omedelbar närhet). Normalstora kontrollskärmar och koder. Inga reflexer eller stämplar. Resultatservice för intresserade per gps i Livelox. Om en kontrollskärm fattas meddela oss gärna så att vi kan åtgärda problemet.

Parkering enligt kartlänken längs vägen till Lappvik begravningsplats, adress Gamla stamvägen 2, Lappvik. Parkera enligt trafikreglerna och visa hänsyn. Från parkeringen är det 1,2–1,3 km längs Lappviks gårdsväg till A-, B- och C-banornas start och mål, se bild på kartan. Även om det i princip är möjligt att köra med bill till start och mål har vi kommit överens med markägaren att vi på inga villkor gör det, eftersom vägen är smal och farlig, menföre gör körandet just nu besvärligt och det inte finns rum att parkera vid starten.

På grund av coronaviruset avråder vi från samåkning. Vi vill framhålla att detta inte är en social sammankomst utan ett tillfälle att träna och motionera ensam eller tillsammans med familjen. Efterspel med andra än den egna familjen per telefon eller via sociala medier och Livelox.

Kartavgift 7 € per orienterare, OK Raseborgs och FU-47:s medlemmar samt alla under 18 år gratis. Man kan betala och ladda ned pdf-kartorna på Rastilippu.fi fr.o.m. 1.4, länk nedan. Också medlemmar, juniorer och de som betalar med motionssedlar kan anmäla sig i Rastilippu och ladda ned kartan där. Man kan även betala via bankgiro, IBAN-numret finns på kartan. Om du betalar med motionssedlar, markera på sedeln vem som betalar och skicka den till OK Raseborgs kassör (Pia Bäck, Ryttaregatan 34, 10300 Karis). Om det kommer över tio orienterare från din förening, fråga efter grupprabatt (benny.forsstrom [at] gmail.com, 040 5013519).

Papperskartor fås från OK Raseborgs kartlåda vid Västerby skidstuga i Ekenäs (röd brevlåda på ytterväggen). Skriv ditt namn i häftet när du tar kartan. Använd handsprit både förrän och efter att du tagit kartan. Om kartorna håller på att ta slut, meddela oss t.ex. via Facebook, så att vi kan fylla på. Vi garanterar inte att det hela tiden finns kartor för alla banor i lådan: om du behöver få uttryckligen en viss bana, hämta din karta så fort som möjligt eller ladda ned den från Rastilippu och printa själv.

Vi använder den svenska resultatservicen Livelox, som fungerar med gps. Livelox har samma egenskaper som rutthärveln i användarvänligare format och skapar dessutom automatiskt resultat- och mellantidstabeller. För att spara din rutt i Livelox behöver du logga in på ett gratis användarkonto (enklast är att använda ett svenskt Eventorkonto, om du har ett sådant; för evenemang i Finland är t.o.m. de egenskaper tillsvidare gratis som i Sverige ingår bara i årsabonnemang). Spara din rutt från start till mål på din idrottsklocka eller telefon (Livelox-app finns för båda Android och iOS), synkronisera (Polar Flow, Garmin Connect eller Strava) och förena vid behov med rätt evenemang genom ett par klickningar. Efter evenemanget kommer du automatiskt med i resultats- och mellatidstabellerna och kan jämföra rutter på kartan. Om du inte har någon gps och vill rita din rutt själv i Livelox, notera din tid från start till mål och för in den i portalen, så kan du jämföra med andras prestationer. Livelox instruktioner finns här.

VIKTIGT:

  • Under dessa exceptionella tider är orientering och överhuvudtaget idrott bara för helt friska människor: att bli andfådd med Covid-19-infektion kan vara livsfarligt!
  • När du orienterar på egen hand finns det ingen funktionär som kan hjälpa dig om du skadar dig i skogen eller tappar bort dig. Var försiktig och berätta åt familjen vart du går. Det kan vara en bra idé att ha telefonen med.
  • Håll tillräckligt avstånd till andra orienterare och rör inte kontrollerna. Vi uppskattar god hygien!

Välkommen!

Evenemanget på Rastilippu.

Evenemanget på Livelox.