Veckans orienteringsskoj, Pojo 2022, Fiskars bruk

Orienteringsskojs sjunde bana för året 2022 och andra banan för Pojo är öppen i FISKARS BRUK 20–29.5.2022.

(Suomeksi)

Start och kartämbar ligger på kanten av parkeringsplatsen för Fiskars idrottsplan i närheten av Mannerheimvägen i Fiskars (nära intill, mindre än 100 m från starten finns även terrängcyklisternas Pump Track: man kan följa skyltningen dit nästan ända fram om man inte känner till platsen från tidigare). Banan är 1,9 km fågelvägen, den optimala rutten är ca 2,2 km, 12 kontroller.

Banan går delvis genom terrängen omkring Fiskars idrottsplan och tennisbanorna och delvis genom bycentrum längs åstranden för att komma tillbaka till idrottsplanen via skolan. Huvudsakligen rör sig banan på skogsstigar, småvägar sydost om byn och lättrafikleder i parken längs åstranden. Se upp för bilar där biltrafik är tillåtet, även om trafiksäkerheten beaktats i banläggningen. Banläggare är Jouko Nurmiainen.

Om du har en printer rekommenderar vi att du printar ut kartan själv. Länk till kartan som pdf nedan. Du kan också ha pdf-kartan öppen i din padda eller telefon. Det finns även papperskartor i ett ämbar vid starten. Ta med en penna så att du kan fylla i kontrollernas bokstäver i rutorna nedanför kartan. Vilket ord blir det? (Nyckelordet är den här gången på finska.)

VIKTIGT! Kom och orientera bara om du är helt frisk! 

Om du tar en papperskarta ur ämbaret vid starten kolla noggrant att locket blir ordentligt fast efter dig. Meddela Kristian Forsell, telefon 044 2649067, t.ex. med SMS, om det finns färre än 5 kartor kvar.

Träningen är gratis. Välkomna! 

Om man deltar via skolan så printar skolan ut kartorna. 

Pdf-kartan finns här.

Läs mera om Orienteringsskojs hela kalender för denna vår här.