Trettondagsorientering, Silversand-Märsan, Hangö: orientering på egen hand 3–22.1.2023

(Suomeksi)

Träningsterräng på måndagen 2.1.2023.

(OBS: Träningsdatumen var ursprungligen 3–15.1, men p.g.a. efterfrågan och väder- och snöförhållandena håller vi banorna öppna en vecka längre, till och med söndagen 22.1.)

OK Raseborgs första orienteringsträning för det nya året 2023 är öppen i Hangö i närheten av Silversand camping. Träningen arrangeras som orientering på egen hand 3–22.1.2023, och det finns fyra banor att välja mellan: A 6,5 km, B 5,5 km, C 4,1 km och D 1,6 km. Skalorna är denna gång A 1:10000; B, C & D 1:10000 & 1:7500. Ekvidistans är 2,5 m. För alla andra intresserade orienterare erbjuder denna träning en fin möjlighet att träna i snöfri eller nästan snöfri terräng på hela Finlands sydligaste orienteringskarta. På måndagen den 2 januari när kontrollerna fördes ut var klart över 95 % av marken helt snöfri; vädret under de närmaste dagarna visar om det kommer mera snö under träningsveckorna eller inte. Banläggare är Jouko Nurmiainen.

Parkering längs Aarne Karjalainens väg på södra sidan av Silversands camping. Träningens start och mål är ca 100 m från parkeringsställe. Kontroller och start & mål är märkta med orangea och gula fiberband, inga kodnummer eller emitar.

Pris för träningen: vuxna 8 €, 18-åringar eller yngre 5 €, medlemmar av OK Raseborg eller FU-47 orienterar gratis. Pris kan betalas i Rastilippu eller med bankgiro (kontonummer på kartan, kolla att du betalar denna gång din avgift till OK Raseborg), på samma gång kan man betala för flera deltagare, skriv orienterarnas namn i meddelandefältet. Också Mobilepay (OK Raseborg 67668), Smartum och ePassi fungerar. GPS-resultatservice och rutthärvel i Livelox. Pdf-kartor att printa själv finns i Rastilippu, papperskartor i OK Raseborgs kartbrevlåda vid Västerby skidcentrum i Ekenäs.

Välkomna till Hangö!

Träningens start och mål, 2.1.2023, orange och gula fiberband syns på bilden.