Rövarberget, Skuru, orientering på egen hand, 25.3–16.4.2023

(Suomeksi)

En kontroll med utsikt ända till Ekenäs. Foto 24.3.2023.

(Ny snöinformation, må 27.3: efter ett par mycket fina orienteringsdagar fick vi igen ny snö, och det kommer att snöa ännu mera under de följande dagarna. Just nu lönar det sig att kolla väderprognoserna innan man åker till träningen; snöförhållandena kommer sannolikt att bli bättre senast före påsken.)

(Ny snöinformation, påsken: nästan snöfri terräng, utmärkta förhållanden för vårorientering.)

Orienteringsträning på egen hand är öppen lö 25.3–sö 16.4.2023 på Rövarbergets karta i Skuru, start och mål nära vattentornet. Kartan är uppdaterad våren 2022. När träningen öppnas är terrängen över 80 % snöfri, men på några ställen (särskilt norrsluttningar och alla kärrområden) finns det ännu så mycket snö och vatten kvar att det kan påverka farten. Banläggningen har emellertid gjorts så att snöfria områden och fina sydsluttningar på södra delen av kartan har betonats. Med andra ord är förhållandena i terrängen bra för effektiv och intressant orientering. Träningen är dock fysiskt ganska krävande p.g.a. höjdskillnaderna i terrängen, vilket man ska komma ihåg när man väljer sin bana.

Om den stigrika skogen inte känns tillräckligt utmanande bjuder vi i Rastilippu på en s.k. ultimate-karta som pdf. På den är alla svarta stigar borttagna. Därtill finns också samma banor på en vanlig karta med alla stigar – välj själv vilken karta du använder!

Fyra banor: A-bana 6,4 km & 17 kontroller, B-bana 4,5 km & 12 kontroller, C-bana 3,3 km & 12 kontroller och D-bana 2,2 km & 8 kontroller. Skala 1:10000 eller 1:7500 för A- och B-banorna, 1:7500 för C- och D-banorna, ekvidistans 5 m. Kontrollerna är märkta i terrängen med vanliga stora kontrollskärmar, inga kodnummer eller stämpelenheter denna gång. Om du märker att någon skärm fattas är vi tacksamma för att du meddelar oss. Banläggare är Jouko Nurmiainen.

Parkering längs Brunkomsvägen vid soptunnorna där vägen är bredare, avståndet till starten ca 200 m längs vägen, se kartan.

OBS: en stor del av stigarna i terrängen är Fiskars bruks terrängcykelstigar, så då ni rör er på stigarna ge akt på omgivningen och eventuella cyklister som kan röra sig med överraskande höga hastigheter särskilt i nedförsbackarna.

Pris för träningen: Utomstående vuxna betalar 8 € och juniorer t.o.m. 18 år 5 €; OK Raseborgs medlemmar (och FU-47:s medlemmar som deltar i våra motionsorienteringstalko) orienterar alla gratis. Större grupper (minst 10 orienterare) får rabatt. Pris kan betalas i Rastilippu eller med bankgiro (kontonummer på kartan), på samma gång kan man betala för flera, skriv orienterarnas namn i meddelandefältet. Också Mobilepay, Smartum, Edenred och ePassi fungerar. GPS-resultatservice och rutthärvel i Livelox. Pdf-kartor att printa själv i Rastilippu nu genast, papperskartor i kartbrevlådorna vid FU-47:s föreningshus i Fiskars (Kalliomäentie 4) och vid Västerby skidcentrum i Ekenäs fr.o.m. lördagen den 25 mars.

Välkommen till Skuru!

Över 80 % av träningsterrängen var snöfri 24.3.2023.
Norrsluttningar och kärrkanter hade ännu litet snö kvar, och några ställen var ännu våta, 24.3.2023.