Rövarberget, Skuru-Fiskars: Onsdagsorientering och Miry-cup i Cykelorientering, 29.5.2024

(Suomeksi)

Onsdagen den 29.5 är det åter dags för onsdagsorientering, och den här gången arrangeras ett tvådelat evenemang mellan Fiskars bruk och Skuru, i Rövarbergets terräng. Det erbjuds både vanlig fotorientering, på en skogsorienteringskarta uppdaterad år 2022 och senare, och därtill, cykelorienteringens Miry-cup, med tre cykelorienteringsbanor på en nyligen uppdaterad cykelorienteringskarta (maj 2024). Både fot- och cykelorienteringen har gemensamt evenemangscentrum och parkering, och om du är tillräckligt ivrig kan du med samma deltagaravgift delta på båda orienteringsgrenarnas banor!

Båda kartorna följer sin grens nyaste karteringsdirektiv, och båda grenarnas terränger erbjuder somriga upplevelser. I fotorienteringen används Rövarbergets backiga men stigfulla berg- och skogsterräng, som för många redan är bekant. Terrängen som används i cykelorienteringen är delvis Fiskars Trail Parks stigfulla terräng och delvis tätort. A-banan erbjuder också rejält med höjdskillnader. Fiskars Village Trail Centers område genomskärs av en skogsväg, stigarna är huvudsakligen mindre, ställvis också tekniska och krävande. Bara A-banan rör sig vid de mest kvävande stigarna. Man har alltså lagt märket till terrängens olika svårighetsgrader inom banläggningen, och C-banan passar också nybörjare och dem som provar på grenen. Fotorienteringsbanorna har planerats av Elsa Nurmiainen och cykelorienteringsbanorna av Kimmo Mäki.

Evenemangscentrumet och parkeringen är vid korsningen av Stockvägen och Plogvägen vid Fiskars bruks södra del. Det finns vägvisning på två olika ställen; från väg 111 med början i Skuru vid Brunkomvägens korsning och från väg 104 med början i Fiskars bruks centrum vid Gästerbyvägens korsning. Vi ber för parkeringens smidighets skull att ni följer vägvisningen, speciellt vid de sista hundra metrarna längs vägen, innan ni kommer fram. Stockvägen och Plogvägen är smala, om vi orienterare lyckas trafikera längs dem enkelriktat medsols, blir upplevelsen bättre för alla. Dessutom ber vi dem som rör sig med bil att akta sig för cykelorienterare, som rör sig mellan Fiskars och evenemangscentrumet!

Starten är öppen från 17.00 till 19.00. Om möjligt, vänligen starta senast 18.30 om du tar den längsta cykelorienteringsbanan. Kartavgiften är 8 euro, juniorer under 18 år betalar 5 euro, men alla OK Raseborgs medlemmar (och våra funktionärer från FU-47), oavsett ålder, orienterar gratis. Du kan delta i både fot- och cykelorientering för samma avgift. Betalningssätt är kontanter, MobilePay (OK Raseborg 67668) och de vanliga idrottsförmånerna samt förskottsbetalning i Rastilippu-tjänsten. Emit-stämpling och Livelox används i båda grenarna, denna gång ingen orientering på egen hand utan bara ett kvällsevenemang. Också Suunnistajan Kauppas butiksbil kommer att vara på plats.

I fotorienteringen är banlängderna och skalorna följande, alla kartor är A4:or, ta med eget kartfodral:

  • A 6,5 km, 17 kontroller, 1:10000 eller 1:7500
  • B 4,5 km, 12 kontroller, 1:10000 eller 1:7500
  • C 3,4 km, 11 kontroller, 1:7500
  • D 2,1 km, 8 kontroller, 1:7500
  • E 1,4 km, 5 kontroller, 1:7500.

För OK Raseborgs under-16-åringar är tävlingen den andra omgången i klubbens egen juniorcup.

I cykelorienteringen är banlängderna preliminärt A ca 10 km, B ca 7,5 km och C ca 5 km, fågelvägen. Karta A4 1:10000, kartbyte på A-banan. På kartan finns det några områden som är förbjudna av säkerhetsskäl och på grund av naturskydd. Alla deltagare bör ovillkorligen bära cykelhjälm och följa trafikreglerna! Om du har en egen kartställning, ta den med. Arrangören kan eventuellt låna ut några enstaka kartställningar åt de första som anländer. I Fiskars finns det även möjlighet till cykeltvätt vid cykeluthyrningen på Verkstadsgården. 

Observera: om du tar med baddräkt och handduk finns det offentliga badstränder som ägs av Raseborgs stad, där man kan tvätta sig efter orienteringen. Flacksjös badstrand är belägen bara ett par kilometer västerut från Fiskars bruk, medan Skogsängsgölen bara är ett stenkast från väg 111, från Skuru mot Karis. För dem som föredrar att simma i havet rekommenderar vi Gumnäs badstrand i närheten av Pojo kyrkby.

Välkomna till det soliga Fiskars!