Pitkälammi, Kisko: egenhandsorientering, 3-16.6.2024

(Suomeksi)

I början av juni erbjuder vi på egenhandsorientering, som är öppen hela två veckor från måndag morgon 3.6 till söndag kvällen 16.6. Terrängen är bekant för många sedan flera år men ändå en riktig pärla och alltid lika fin att uppleva: Pitkälammi i Kisko.

Denna gång har vi fem banor: A-bana 6,8 km med 16 kontroller, B-bana 4,7 km med 10 kontroller, C-bana 3,0 km med 10 kontroller, D-bana 1,9 km med 8 kontroller och E-bana 1,4 km med 6 kontroller. A-banans skala är 1:10000, B-banan finns i både 1:10000 och 1:7500, och C-, D- och E-banornas skala är 1:7500. Kartans ekvidistans är 5 m. Kontrollerna är utmärkta i terrängen med vanliga stora skärmar, inga kodnummer eller stämplar. Om du märker att någon fattas, meddela oss.

På grund av terrängens karaktär liknar D- och E-banornas svårighetsgrad denna gång snarare en 12- än en 10-åringsbanorna i tävling, så de yngsta kan gärna ta med en följeslagare ut i skogen: de svagaste skogsmaskinsstigarna börjar vara så svaga att det är bra att kunna ta stöd av t.ex. kärrkanter, höjdkurvor eller en beståndsgräns. Banläggare är Samuli Salmenoja.

Parkering på det på orienteringskartan utmärkta stället och ovillkorligen utanför den asfalterade landsvägen. Vid väg 186 finns en vägvisningsskärm i korsningen till skogsvägen i Pitkälammi. Skogsvägen är stängd med en bom invid vilken det finns ett litet utrymme där det är tillåtet att lämna bilen, men vi ber er ta hänsyn till varandra och parkera så att så många som möjligt får plats. Blockera inte vägen framför bommen; markägaren har nyckeln, och det kan förekomma trafik på vägen när som helst. En annan parkeringsmöjlighet för några bilar finns ca 500 m sydost om den förra, i ett litet skogsvägsavtag från landsvägen. Se upp för trafiken på landsvägen och lämna utrymme åt andra också här.

Pris för träningen: Utomstående vuxna betalar 8 € och juniorer t.o.m. 18 år 5 €; OK Raseborgs medlemmar (och FU-47:s medlemmar som deltar i våra motionsorienteringstalko) orienterar alla gratis. Pris kan betalas i Rastilippu eller med bankgiro (kontonummer finns på kartan), på samma gång kan man betala för flera, skriv orienterarnas namn i meddelandefältet. Också Mobilepay, Smartum, Edenred och ePassi fungerar. GPS-resultatservice och rutthärvel i Livelox. Pdf-kartor att printa själv i Rastilippu när träningen börjar, papperskartor fr.o.m. 3.6 i kartbrevlådorna vid FU-47:s föreningshus i Fiskars (Kalliomäentie 4) och vid Västerby skidcentrum i Ekenäs.

Välkomna!