Onsdagsorientering i Ekenäs centrum, sprint, 6.9.2023

(Suomeksi)

Välkomna på onsdagsorientering till Ekenäs centrum! Den här gången, lämpligt bara några dagar före årets FM-sprint i Lahtis, bjuder också vi på sprintbanor i tätortsterrängen som är delvis samma som användes i FSOM-sprinttävlingen i början av augusti. Också kartan är en version av den nämnda tävlingskartan, ritad och uppdaterad under våren och sommaren 2023 av Arvo Paulin. Flera privata gårdsområden som användes i tävlingen är emellertid inte i bruk i det här motionsevenemanget, men Ekenäs centrum är i varje fall en så mångsidig och intressant sprintterräng att banorna är av hög kvalitet. Den kortaste banan är planerad så att den betonar trafiksäkerheten särskilt mycket.

Kartförsäljningen och resultatservicen är på norra sidan av järnvägen, på Formansalléns parkeringsplats mellan järnvägen och Candelinsgatan. Där finns också gott om parkeringsutrymme. Ingen separat vägvisning, kolla platsen på kartan på förhand.

Fyra banor; banlängderna längs den kortaste tillåtna rutten: A ca 4,0 km, B ca 3,0 km, C ca 2,2 km och D ca 1,4 km. Alla banor finns i skalan 1:4000, C- och D-banorna också i 1:3000. Emit-stämpling och Livelox. Banläggare är Andreas Löfroos.

Kartavgift 8 € för vuxna, 5 € för 18-åringar och yngre. Alla OK Raseborgs medlemmar (och våra funktionärer från FU-47) orienterar gratis.

OBS: För OK Raseborgs yngre medlemmar är den här träningen också den sjätte och sista deltävlingen i föreningens egen juniorcup.

OBS: Om man är osäker var det är tillåtet att springa på sprintkartan kan det löna sig att kolla förbjudna objekt i sprintorientering (pdf-fil) redan före evenemanget!

Varmt välkomna!