Närorientering, Hangö, juni-juli 2024, Silversand-Märsan

(Suomeksi)

Närorienteringen fortsätter denna gång i Hangö! Den fjärde banan för säsongen 2024 och den första banan i Hangö är öppen vid SILVERSAND-MÄRSAN 14.6–7.7.2024. Om du tyckte om Orienteringsskoj t.ex. i somras passar dessa nya Närorienteringsbanor utmärkt just för dig, och även om du tyckte att Orienteringsskojs banor kanske var litet för korta eller lätta för dig kan det nu löna sig att prova på Närorientering. Den är Orienteringsskojs efterföljare, men samtidigt är den mer flexibel som koncept och planerad för ännu bredare användargrupper.

Start och kartämbar finns vid stigkorsningen ca 20 m söder om Aarne Karjalainens väg från Silversand camping till Printal, se närmare på parkeringsanvisningarna eller pdf-kartan för banorna. Om man anländer med bil kan man parkera längs Aarne Karjalainens väg. Den kortare banan är 2,0 km fågelvägen och har 6 kontroller, och den optimala rutten är ca 2,2 km. Den längre banan är 4,3 km fågelvägen och har 11 kontroller, och den optimala rutten är ca 4,5 km. Båda banorna finns på en och samma pdf-fil eller på en vändbar papperskarta. Båda banorna passar för alla intresserade, också för nybörjare, men den längre banan är aningen svårare än den kortare. Mindre barn kan behöva en vuxen följeslagare, men dessa banor är utmärkta för hela familjens gemensamma naturpromenad eller -länk. Banornas svårighetsgrad motsvarar ungefär en lättare C-bana eller en D-bana på våra Onsdagsorienteringar.

Om du har en printer rekommenderar vi att du printar ut kartan själv. Länk till pdf-kartan nedan. Du kan också ha pdf-kartan öppen i din padda eller telefon. Det finns även papperskartor i ett ämbar vid starten. Ta med en penna så att du kan fylla i kontrollernas bokstäver i rutorna på kanten av kartan. Denna gång formar bokstäverna inte något riktigt ord, men desto svårare det är att gissa ett par sista bokstäver utan att hitta kontrollerna.

De som är intresserade av GPS-resultat kan nu använda Livelox också på Närorienteringar på samma sätt som på våra Onsdagsorienteringar. Det är frågan om en gratis webbtjänst från Sverige, vilken fungerar antingen med orienterarens egen sportklocka eller med smarttelefonappen.

Om du tar en papperskarta ur ämbaret vid starten kolla noggrant att locket blir ordentligt stängt efter dig. Meddela Kristian Forsell, telefon 044 2649067, t.ex. med SMS, om det finns färre än 5 kartor kvar eller om någon kontroll har försvunnit.

Träningen är gratis för alla. Välkomna! 

Pdf-kartan finns här.

Läs mera om Närorienterings hela kalender för detta år här.