Lillfors, Åminnefors, orientering på egen hand, 24.4–7.5.2023

(Suomeksi)

Orienteringsträning på egen hand är öppen må 24.4–sö 7.5.2023 på Lillfors karta mellan Åminnefors och Skuru, start och mål den här gången vid Åminnevägen på södra sidan av Skurubacken, nära Svartåns norra strand och vattenreningsverket för Karis-Pojo.

Kartan uppdaterad systematiskt för träningspaketsbruk före FM-långdistans 2019, men vi har lagt till nya avverkade och gallrade områden på kartan alldeles nyligen. Dessa områden som gallrades 2022 kan till en del vara litet risiga, men skogsmaskinen har samlat bort största delen av risen, och löpbarheten är nästan lika bra som före gallringen samtidigt som synligheten har blivit bättre. Av de nyaste traktorstigarna finns emellertid bara de synligaste och största på kartan.

Banläggningen har också gjorts så att dessa nya skogsarbeten inte stör orienteringen för mycket. Kom emellertid ihåg att Lillforsterrängen delvis är mycket kuperad med branta backar och relativt stora höjdskillnader, vilket man bör komma ihåg när man väljer bana.

Fyra banor: A-bana 5,2 km & 16 kontroller, B-bana 4,1 km & 12 kontroller, C-bana 2,9 km & 9 kontroller och D-bana 2,1 km & 8 kontroller. Skala 1:10000 eller 1:7500 för A- och B-banorna, 1:7500 för C- och D-banorna, ekvidistans 5 m. Kontrollerna är märkta i terrängen med vanliga stora kontrollskärmar, inga kodnummer eller stämpelenheter denna gång. Om du märker att någon skärm fattas är vi tacksamma för att du meddelar oss. Banläggare är Olavi Hartonen & Mika Lassila.

Parkering längs vägrenen i närheten av start och mål vid Åminnevägen, några hundra meter väster om den västra ändan av cykelvägen på den gamla banvallen, se kartan.

OBS: Det enklaste sättet att ta sig till träningen med bil är att köra via Shell i Skuru: sandvägen över Skurubacken är nu i gott skick och reparerad efter skogsarbetena i närheten. Man kan också köra via asfaltvägen (Åminnevägen) från avtaget till Åminnefors på väg 111, men asfaltvägens sista avsnitt från korsningen mellan Åminnevägen och Valsverksvägen (som leder över Svartån till Nordcenter Golf vid Åminne gård) är ganska gropig. Kom emellertid ihåg att genomgångstrafik är förbjuden på Lillforsbacken.

Pris för träningen: Utomstående vuxna betalar 8 € och juniorer t.o.m. 18 år 5 €; OK Raseborgs medlemmar (och FU-47:s medlemmar som deltar i våra motionsorienteringstalko) orienterar alla gratis. Pris kan betalas i Rastilippu eller med bankgiro (kontonummer på kartan), på samma gång kan man betala för flera, skriv orienterarnas namn i meddelandefältet. Också Mobilepay, Smartum, Edenred och ePassi fungerar. GPS-resultatservice och rutthärvel i Livelox. Pdf-kartor att printa själv i Rastilippu nu genast, papperskartor i kartbrevlådorna vid FU-47:s föreningshus i Fiskars (Kalliomäentie 4) och vid Västerby skidcentrum i Ekenäs.

Välkomna till Lillfors!