Långsjö-Öksjö, Fiskars, orientering på egen hand, 15–28.5.2023

(Suomeksi)

Orientering på egen hand, banorna öppna må 15.5–sö 28.5.2023 nordväst om Fiskars bruk i skogsområdet mellan Långsjön och Öksjön. Parkering vid Storkiskovägens bom på parkeringsplatsen i östra ändan av Stensjö en dryg kilometer från Fiskars centrum. Visa hänsyn när du parkerar, försök spara utrymme också för andra på parkeringen, blockera inte vägen och kör inte längre fram än till bommen även om den skulle vara öppen. En kort uppvärmningssträcka till start (ca 700 m) och mål (ca 1 km, D-banans mål ca 200 m) längs Storkiskovägen, se kartorna, på vilka parkeringen är märkt med P.

Kartan är bekant från finalen i FM i långdistans 2019 och motionsorienteringar i samma terräng efter den, och kartan stämmer fortfarande huvudsakligen. Vissa gallringar har gjorts och har uppdaterats endast delvis på kartan. Dessa har till största delen kunnat undvikas vid banläggningen, men exempelvis mellan kontrollerna 4 och 6 på de två längsta banorna sydost om Öksjö går banorna över ett gallringsområde och några skogsmaskinsspår. Den största delen av terrängen i Fiskars är dock som bekant väl framkomlig men ställvis finskuren. Denna gång sträcker sig särskilt de två längsta banorna och i viss mån också B-banan till de sällan sedda ställena alldeles i det sydvästra hörnet av vår karta.

Fem banor: utmanande A-Extra-bana 7,3 km 22 kontroller, A-bana 6,2 km 16 kontroller, B-bana 4,8 km 14 kontroller, C-bana 3,2 km 10 kontroller och D-bana 2,3 km 7 kontroller. På banorna A-Extra och A skala 1:10000, på B-bana 1:10000 eller 1:7500 och på C- och D-banor 1:7500, ekvidistans 5 m. B-banans 1:7500-karta är undantagsvis placerat snett så att den ryms på en A4. OBS: parkeringen och vägen därifrån till start och mål syns inte på denna karta, så kolla de andra banornas kartor innan du går till starten så att du hittar fram (papperskarta, pdf i Rastilippu eller t.ex. Livelox på telefonen). Kontrollerna är utmärkta i terrängen med vanliga stora skärmar, inga kodnummer eller stämplar. Om du märker att någon fattas, meddela oss. Banläggare är Harri Hollo.

Pris för träningen: Utomstående vuxna betalar 8 € och juniorer t.o.m. 18 år 5 €; OK Raseborgs medlemmar (och FU-47:s medlemmar som deltar i våra motionsorienteringstalko) orienterar alla gratis. Pris kan betalas i Rastilippu eller med bankgiro (kontonummer på kartan), på samma gång kan man betala för flera, skriv orienterarnas namn i meddelandefältet. Också Mobilepay, Smartum, Edenred och ePassi fungerar. GPS-resultatservice och rutthärvel i Livelox. Pdf-kartor att printa själv i Rastilippu, papperskartor i kartbrevlådorna vid FU-47:s föreningshus i Fiskars (Kalliomäentie 4) och vid Västerby skidcentrum i Ekenäs.

Välkommen till Fiskars!