Exempel på tävlingsrutiner, juniorer under 14 år

5 min före start kallas tävlande till startfållan där banorna för klasserna H/D10RR och H/D12TR finns till påseende. H/D12–H/D14 får se tävlingskartan med K-punkten inritad (inte hela banan). Funktionärerna hjälper vid behov.

4 min före start kontrolleras starttiden och Emit-brickan.

3 min före start nollas Emit-brickan.

2 min före start får klasserna H/D10RR sin tävlingskarta och anvisningar. H/D12TR-klasserna får också sin tävlingskarta. För H/D12–H/D14 finns tävlingskartan med K-punkt till påseende.

1 min före start får klasserna H/D12TR–H/D14 ta sin tävlingskarta från ett ämbar märkt med sin klass. Starten sker vid K-punkten, d.v.s. startpunkten är samma som starttriangeln på kartan.

Specialdirektiv för RR- och TR-banorna:

RR-rutten är utmärkt i terrängen med ett enhetligt vitt band. Rutten är inritad på tävlingskartan. Kontrollerna är belägna längs med rutten. Rutten behöver inte följas. Kontrollerna är märkta med koderna RR1, RR2 osv. Man måste stämpla vid kontrollerna i nummerordning.

TR-banans snitsling är densamma som RR-rutten, ett enhetligt vitt band. Kontrollerna är belägna en bit från rutten och de är märkta med vanliga sifferkoder. Kontrollera att koden stämmer.

Sista kontrollen är samma för alla tävlanden. Du kan stämpla vid vilken stämpelenhet som helst vid sista kontrollen. Alla måste följa snitslingen från sista kontrollen till mål. Målstämpling vid mållinjen.

Varje felaktig eller saknad stämpling i RR-klassen leder till 10 min extra tid i sluttiden, man blir inte diskvalificerad. Felaktig stämpling i TR-klassen leder till diskvalificering.

Sista kontroll och mål:

Alla har samma sista kontroll. Du kan stämpla vid vilken stämpelenhet som helst vid sista kontrollen, också RR-enheten. Alla måste följa snitslingen från sista kontrollen till mål. Målstämpling vid mållinjen. Sedan fortsätter tävlande till Emit-avläsningen. Oklara fall behandlas vid klagomuren.

Avbrutna:

Avbrutna tävlanden måste anmäla sig vid målet eller förmedla information om avbrytandet till målet.