Tidatbellen för den trettioåriga OK Raseborgs höstmöte, festmiddag och orienteringsträning i Fiskars, sö 19.11.2023

OK Raseborg har sitt höstmöte (se närmare den separata möteskallelsen) och i samband med mötet också prisutdelning, 30-årsfestmiddag och nattorienteringsträning i Fiskars sö 19.11.2023. Evenemanget börjar i Samlingslokalen (eller Lokalen, på finska Lukaali), Fiskarsvägen 318, med kaffe-/teservering kl. 15.00, och höstmötet börjar kl. 15.30.

Efter höstmötet firar vi OK Raseborgs 30-åriga verksamhet med en festmiddag (förrätt, varmrätt och efterrätt, klädseln fri, anmälning till middagen senast 14.11 till Kristian Forsell eller Pamela Roth). Matserveringen börjar ca kl. 16.15, och middagen och prisutdelningen i samband med den tar slut senast kl. 18.30.

Efter festmiddagen har vi en gemensam orienteringsträning i närheten av mötesplatsen på kartan Bollsta-Flacksjö. Träningen börjar senast kl. 19.00, och träningens fortmat kommer att vara den redan traditionella kontrollplockningen (60 minuter). Ett separat direktiv för träningen kommer att publiceras på webbsidan, och det kommer att finnas möjlighet att tvätta sig efteråt.

Kom ihåg anmälningen till middagen: välkomna alla föreningens medlemmar!

(OBS: orienteringsträningen kommer att vara öppen också till eventuella utomstående intresserade på samma sätt som alla våra motionsorienteringar; mera information är på kommande.)

Kategoriat:
Okategoriserade