Raseborgs ”veckans bana”: OK Raseborgs och FU-47:s självbetjäningsorientering i Raseborgstrakten under coronavirusepidemin 2020

Finskspråkig version här.

Raseborgs ”veckans bana” är ett koncept med ”tillfälliga fasta kontroller” riktat till alla orienterare och personer intresserade av att röra sig i naturen. Det är avsett för orientering och träning på egen hand i Västnylands fina skogar också under det undantagstillstånd som uppstått p.g.a. coronaviruset.

”Veckans bana” erbjuder motion och idrott i skogen utan sociala kontakter vid den tidpunkt du själv väljer för dig eller din familj. Det finns antingen en karta med alla kontroller, av vilka du kan välja just dem som du själv vill söka, eller färdigt planerade banor med olika svårighetsgrad som i vanliga motionsorienteringar. Ofta finns både och.

I terrängen finns normalstora kontrollskärmar som är fästa antingen på käppar eller på trädgrenar, inget annat, eller kontrollerna kan vara märkta t.ex. med fiberband. Start och mål är i allmänhet inte utmärkta i terrängen och det finns ingen arrangerad vägvisning eller parkering. Start och mål placeras dock på kartan så att det i närheten finns lagliga och bekväma parkeringsmöjligheter för åtminstone några bilar åt gången (parkering utmärkt på kartan). OBS: Parkering på annan än anvisad plats är strikt förbjuden p.g.a. hänsyn till markägarna; felparkering kan leda till allvarliga svårigheter för föreningen! Både trafikregler och myndighetsföreskrifter för undvikande av smitta (avstånd till andra människor) bör ovillkorligen följas. Likaledes, av hänsyn till markägare och natur, måste våra fyrbenta vänner ovillkorligen hållas i koppel om de är med i skogen.

För att orientera behöver du bara en karta, som är lätt att lösa in. Vi använder i första hand orienteringsförbundets Rastilippu.fi-tjänst: logga in, välj rätt evenemang och betala 5 euro i kartavgift. Om man känner sig osäker med Rastilippu kan man också anmäla sig per e-post (medlemmar har också andra kanaler i sociala medier) och betala den eventuella kartavgiften direkt till bankkontot (mera detaljer fås av Kristian Forsell, kristian.forsell59@gmail.com). För OK Raseborgs och FU-47:s medlemmar är Raseborgs ”veckans bana” alltid gratis. Dessutom orienterar alla juniorer under 18 gratis oberoende av medlemskap. OBS: I Rastilippu kan du anmäla dig både som betalande kund och som medlem eller gratis junior.

När du har betalat i Rastilippu kan du öppna PDF-kartfilen där och printa ut din karta själv (OBS: PDF:n kan laddas alltid senast på måndagmorgon när var och en ”veckans bana” öppnas; de som anmäler sig innan PDF:n är färdig kan antingen kolla läget i Rastilippu senare eller skicka e-post). Vid behov kan samma PDF-filen fås även per e-post: skriv till Kristian Forsell, kristian.forsell59@gmail.com, så svarar han inom ett dygn. Om du vill orientera på en söndag, be om kartorna senast på lördagen och gärna redan på fredagen. Om svaret dröjer, ring 044 2649067.

Instruktioner för meddelandet: uppge som rubrik t.ex. ”Raseborgs veckans bana” och i själva meddelandet för vilka personer du behöver kartor, alltså namn, föreningar och vid behov att orienteraren är under 18 gammal (gratis deltagande). Om du kommer att springa på samma karta flera gånger under en vecka och vill använda rutthärveln flera gånger, meddela också hur många gånger ditt namn ska nämnas i deltagarlistan.

För dem som inte har möjlighet att printa själva har vi ett begränsat antal papperskartor i postlådan vid Västerby skidstuga alltid då träningen börjar. Kartorna fylls eventuellt på under veckan, men ta din egen i tid om du vill vara säker på att få den bana du vill ha. Om träningen är åt Ingå- eller Pojohållet kan vi också använda våra andra postlådor närmare träningen, men även då finns det kartor i Västerby. Om du tar en papperskarta utan att vara medlem eller junior, vänligen betala via Rastilippu eller till vårt konto.

Varje ”veckans bana” kan löpas under på förhand angivna datum, normalt från tisdag till söndag, och det är möjligt att använda banan, kartan och kontrollerna flera gånger samma vecka för samma pris (kom bara ihåg att hålla avstånd till varandra). Om du märker att någon kontrollskärm fallit på marken eller försvunnit är vi tacksamma om du kan lyfta den på plats eller meddela oss om problemet. I övrigt ber vi att ni inte rör skärmarna under epidemin: i stället för att som vanligt röra kontrollerna är det nu skäl att hålla en meters avstånd till och fortsätta till nästa kontroll.

Det finns ingen tidtagning eller resultatservice. Vi samlar dock in namnlistor på deltagarna och publicerar dem på nätet i stället för vanliga motionsorienteringsresultat.

Rutthärveln publiceras efter att banan stängts. Rutthärveln görs som för rogaining eller punktorientering, d.v.s. en och samma ”alla kontroller”-karta för alla deltagare på härvelns namnlista (om du hinner träna fler än en gång, meddela oss hur många gånger du vill ha ditt namn på listan innan härveln publicerats). OBS: härveln fungerar bäst med gps-kurvan från din egen klocka och med manuell fokusering i stället för automatisk fokusering baserad på mellantider (mer information av jouko.nurmiainen@gmail.com, 050 5181178).

Till slut, kom ihåg:

(1) När du orienterar på egen hand finns ingen arrangör som söker efter försvunna eller skadade orienterare. Var försiktig och meddela alltid någon anhörig vart du går och när du tänkt komma tillbaka, och ta vid behov telefon med i skogen!

(2) Under rådande omständigheter är idrott och motion nyttigt bara för dem som känner sig helt friska. Att göra sig andfådd redan vid smärre symptom på luftvägsinfektion kan få allvarliga konsekvenser om det är frågan om Covid-19.

Alla som är friska och vill njuta av möjligheten att upprätthålla sina orienteringsfärdigheter är välkomna ut i den vårliga naturen!

Sommarsäsongens sista egenhandsorientering: först kvällsevenemanget onsdag 16.9.2020 kl. 17–18.30 och orientering på egen hand to–sö 17–20.9.2020, LÅNGSJÖ KVARNSJÖ, FISKARS (länk till Rastilippu.fi, kartorna från Fiskars).

Efter det ännu en kvällsprint i EKENÄS CENTRUM, torsdag 17.9.2020, start kl. 17–18, dock ingen orientering på egen hand denna gång (länk till Rastilippu.fi, kartorna bara från startplatsen).

Och onsdag 23.9.2020 nattorientering och OK Raseborgs nattklubbis i INGÅ. Mera information på kommande.

Välkommen!

Kategoriat:
Okategoriserade