Raseborgs ”veckans bana”: OK Raseborgs och FU-47:s självbetjäningsorientering i Raseborgstrakten under coronavirusepidemin 2020

Finskspråkig version här.

Raseborgs ”veckans bana” är ett koncept med ”tillfälliga fasta kontroller” riktat till alla orienterare och personer intresserade av att röra sig i naturen. Det är avsett för orientering och träning på egen hand i Västnylands fina skogar också under det undantagstillstånd som uppstått p.g.a. coronaviruset.

”Veckans bana” erbjuder motion och idrott i skogen utan sociala kontakter på den tidpunkt du själv väljer för dig eller din familj. Det finns antingen en karta med alla kontroller, av vilka du kan välja just dem som du själv vill söka, eller färdigt planerade banor med olika svårighetsgrad som i vanliga motionsorienteringar. Ofta finns både och.

I terrängen finns normalstora kontrollskärmar som är fästa antingen på käppar eller på trädgrenar, inget annat, eller kontrollerna kan vara märkta t.ex. med fiberband. Start och mål är i allmänhet inte utmärkta i terrängen och det finns ingen arrangerad vägvisning eller parkering. Start och mål placeras dock på kartan så att det i närheten finns lagliga och bekväma parkeringsmöjligheter för åtminstone några bilar åt gången. Både trafikregler och myndighetsföreskrifter för undvikande av smitta (avstånd till andra människor) bör ovillkorligen följas.

För att orientera behöver du bara en karta, som är lätt att lösa in. Vi använder orienteringsförbundets Rastilippu.fi-tjänst: logga in, välj rätt evenemang och betala 5 euro i kartavgift (det går också att avtala om girering när du skriver e-post om kartorna). För OK Raseborgs och FU-47:s medlemmar är Raseborgs ”veckans bana” gratis. Dessutom orienterar alla juniorer under 18 gratis oberoende av medlemskap. OBS: I Rastilippu kan du anmäla dig både som betalande kund och som medlem eller gratis junior.

När du har betalat eller kommit överens om betalning får du per e-post en pdf-karta som du kan printa själv. Skicka e-post till Kristian Forsell, kristian.forsell59@gmail.com, så svarar han inom ett dygn. Om du vill orientera på en söndag, be om kartorna senast på lördagen och gärna redan på fredagen. Om meddelandet dröjer, ring 044 2649067.

Instruktioner för meddelandet: uppge som rubrik t.ex. ”Raseborgs veckans bana” och i själva meddelandet för vilka personer du behöver kartor, alltså namn, föreningar och vid behov att orienteraren är under 18 gammal (gratisdeltagande). Om du kommer att springa på samma karta flera gånger under en vecka och vill använda rutthärveln flera gånger, meddela också hur många gånger ditt namn ska nämnas i deltagarlistan.

Varje ”veckans bana” kan löpas under på förhand angivna datum, normalt från tisdag till söndag, och det är möjligt att använda banan, kartan och kontrollerna flera gånger samma vecka (kom bara ihåg att hålla avstånd till varandra). Om du märker att någon kontrollskärm fallit på marken eller försvunnit är vi tacksamma om du kan lyfta den på plats eller meddela oss om problemet. I övrigt ber vi att ni inte rör skärmarna under epidemin: i stället för att som vanligt röra kontrollerna är det nu skäl att hålla en meters avstånd till och fortsätta till nästa kontroll.

Det finns ingen tidtagning eller resultatservice. Vi samlar dock in namnlistor på deltagarna och publicerar dem på nätet i stället för vanliga motionsorienteringsresultat.

Rutthärveln publiceras efter att banan stängts. Rutthärveln görs som för rogaining eller punktorientering, d.v.s. en och samma ”alla kontroller”-karta för alla deltagare på härvelns namnlista (om du hinner träna fler än en gång, meddela oss hur många gånger du vill ha ditt namn på listan innan härveln publicerats). OBS: härveln fungerar bäst med gps-kurvan från din egen klocka och med manuell fokusering i stället för automatisk fokusering baserad på mellantider (mer information av jouko.nurmiainen@gmail.com, 050 5181178).

Till slut, kom ihåg:

(1) När du orienterar på egen hand finns ingen arrangör som söker efter försvunna eller skadade orienterare. Var försiktig och meddela alltid någon anhörig vart du går och när du tänkt komma tillbaka, och ta vid behov telefon med i skogen!

(2) Under rådande omständigheter är idrott och motion nyttigt bara för dem som känner sig helt friska. Att göra sig andfådd redan vid smärre symptom på luftvägsinfektion kan få allvarliga konsekvenser om det är frågan om Covid-19.

Alla som är friska och vill njuta av möjligheten att upprätthålla sina orienteringsfärdigheter är välkomna ut i den vårliga naturen!

Det nuvarande evenemanget är: LILLFORS, POJO, 21–29.3.2020 (länk till Rastilippu.fi; OBS: det går inte att definiera en längre orienteringstid i Rastilippu än ett dygn: därför påstår sidan att det vore möjligt att orientera bara 29.3 fast det på riktigt går bra hela tiden 21–29.3).

Det följande evenemanget är: RÄFNÄS, ÖSTERBY, 31.3–5.4.2020 (länk till Rastilippu.fi; OBS: det går inte att definiera en längre orienteringstid i Rastilippu än ett dygn: därför påstår sidan att det vore möjligt att orientera bara 5.4 fast det på riktigt går bra hela tiden 31.3–5.4).

Välkommen!

Kategoriat:
Okategoriserade