OK Raseborgs skogsträningsutbud för vårvintern 2023

(Suomeksi)

OK Raseborg, till sitt verksamhetsområde Finlands sydligaste orienteringsförening, erbjuder även denna vårvinter skogsorienteringsträningar för alla intresserade. Redan i skrivande stund har vi egenhandsorienteringsträningar på våra skogskartor, och ytterligare träningar kommer att öppnas i takt med att mars fortskrider och förutsättningarna blir ännu bättre.

Den gångna vintern har varit ganska varierande när det gäller snöförhållandena hos oss: perioden med tung snö som började tidigt i december slutade runt årsskiftet, och vi fick en mycket snöfattig midvinter, med rentav snöfria förhållanden fram till mitten av februari. Då hann vi ordna några vintriga egenhandsorienteringar huvudsakligen på Hangö udd. Efter jaktsäsongens slut och efter att förvinterns snö nästan helt försvunnit också i resten av Raseborg hann vi få till stånd en ny egenhandsträning också i Bollsta nära Fiskars. I slutet av februari skedde dock en ny vändning, då vintern kom tillbaka. Snöfall och minusgrader har gjort öppnandet av nya träningar långsammare, och vi har förlängt vår Fiskars-Bollsta-träning till och med påsken i väntan på att snön ska smälta.

Men dagarna blir längre och vädret blir varmare, och då tjockleken på snödrivorna i slutet av vintern på Hangö udd, i Ekenäs och Pojo ingenstans är över 20 centimeter och snötäcket är ännu tunnare i skyddade områden under träd, beräknar vi att vi senast i slutet av mars och särskilt vid påsk kommer att ha flera skogsterränger med väldigt lite snö, om inte helt snöfria. Vi öppnar nya orienteringsträningar i dessa utgående från principen om motionsorientering på egen hand, så att banläggningen tar hänsyn till olika behov,  för både hårt tränande tävlingsorienterare och motionärer i olika åldrar.

Dessutom har vi lämnat kontrollmarkeringar på plats i terränger för våra egenhandsträningar från februari och mars (Harparskog, Predium, Bollsta), och vid tävlingskontrollerna för Baltic Junior Cup i slutet av oktober förra året finns också fiberband kvar (särskilt för motionsorienteringsbanorna som ordnades i samband med tävlingarna lö–sö 29–30.10.22 finns det kvar ett parti A3-papperskartor av hög kvalitet för Västerby-Grabbskogs toppterräng).

Vi erbjuder ett brett utbud av färdighetsträningar för orienterare under våren, både för enskilda orienterare eller orienterarefamiljer och för större lägergrupper, och det växer ännu mer när snön smälter. Vi kommer att informera om våra nya träningar på vår webbsida, Facebook och Rastilippu. Platserna för alla våra träningar och de tillgängliga banorna finns på Livelox, där man hittar både våra nyare träningsbanor och sådana som har funnits i terrängen lite längre: som sökvillkor behövs bara arrangören OK Raseborg. Livelox fungerar för oss också som en praktisk virtuell gps-resultattjänst och gps-rutthärvel.

För enskilda bilföljen är det enklast att välja sin träning i Rastilippu-tjänsten bland de motionsorienteringar som vi har öppna vid given tidpunkt och köpa pdf-kartfilerna direkt där eller hämta papperskartor från våra kartbrevlådor (vid Västerby skidcenter i Ekenäs och för träningar i Pojo även FU-47:s föreningshus i Fiskars). Om dessa träningar inte räcker till kan man få mera genom att fråga oss direkt. Utan grupprabatter kostar våra träningar 8 euro för vuxna och 5 euro för juniorer upp till 18 år. Medlemmar i OK Raseborg och medlemmar i FU-47 som deltar i våra talkon orienterar gratis.

Grupper på minst 10 personer får sina kartor för 5 euro styck, oavsett orienterarnas ålder. Även då kan pdf-kartor köpas och skrivas ut i Rastilippu så länge den önskade träningen finns tillgänglig där. Grupper bör välja en annan betalningsmetod än att betala i Rastilippu. Betala i stället med banköverföring samt berätta i meddelandefältet hur många orienterare och vilken träning betalningen gäller.

Om din större grupp vill ha färdiga papperskartor av oss eller om du är intresserad av någon av våra träningar som redan tagits bort från Rastilippu, kontakta Benny Forsström, benny.forsstrom@gmail.com, 0405013519, på förhand så att vi kan reservera tillräckligt många kartor i tid till önskad träning. (Om du köper tillräckligt många kartor, t.ex. kartor för en förenings större tränings- eller ungdomsgruppsläger omfattade flera träningar, är rimliga paketpriser möjliga.) Vid behov kan du också fråga Jouko Nurmiainen, jouko.nurmiainen@gmail. com, eller Kristian Forsell, kristian.forsell59@gmail.com.

Om din träningsgrupp dessutom behöver sprintbanor utöver skogsträningar bör du fråga om detta separat: vi kan även erbjuda färdigt planerade banor från redan avslutade sprintträningar som hållits i Ekenäs och Pojo kyrkby (dock i tätort utan skärmar i terrängen).

Till sist ett tips till alla som behöver en plats att bo på under sina orienteringsresor i denna trakt: vår lokala idrottsinstitut i Raseborg, Kisakeskus i Skogböle, Pojo, erbjuder prisvärt boende och andra tjänster som idrottare behöver. Förfrågningar skickas direkt till deras infoadress.

Välkommen till Raseborgsregionen för att tagga dig inför den nya tävlingssäsongen!

Kategoriat:
Okategoriserade