OK Raseborgs juniorer och FSO:s storläger i Mariehamn

FSO Storläger arrangeras den 3-6 augusti 2021 för 10-18-åringar som inledning på Finlands Svenska Orienteringsmästerskap (FSOM). Lägret genomförs enligt Ålands landskapsregerings och regionförvaltnings direktiv för att säkerställa ett tryggt lägerarrangemang.

Lägret hålls på Övernäs Skola i Mariehamn (Västra Skolgatan 4). Föreningar kan övernatta i skilda klassrum. Under lägret får deltagarna bland annat bekanta sig med andra unga orientera från FSOs medlemsföreningar och uppleva roliga orienteringsaktiviteter i den fina åländska terrängen.

Anmälningstiden till storlägret går ut i slutet av midsommarveckan. OK Raseborgs juniorer anmäler sig till Kristian Forsell senast på midsommarafton: e-post kristian.forsell59@gmail.com. Uppge lägerdeltagarens namn, ålder, eventuella matallergier. Föreningen vidarebefordrar därefter samtliga anmälningar till FSO. Om någon har anmält sig direkt till FSO är det också okej, men det är enklare att sköta betalningar och subventioner om man anmäler sig via den egna föreningen.

Anmälda till lägret har rätten att annullera sitt deltagande ända till den 20.7.2021. Pris för lägret 150 euro, av vilket OK Raseborg täcker 100 euro. Självkostnadsandel alltså 50 euro. Därtill betalar envar sin egen resa till och från Åland. Om det minderåriga barnet behöver en vuxen med på båten, kontakta Kristian 044 264 9067. Vi reser tidigt på tisdag morgon från Åbo. Åtminstone några OK Raseborgs juniorer är på väg, både flickor och pojkar. Välkommen med, man behöver inte vara ensam!

Mera information på FSO:s webbsida.

Kategoriat:
Okategoriserade