Ingå kommuns hobbysedel för barn och unga / Inkoon kunnan harrastusseteli lapsille ja nuorille 2021–2022

Också OK Raseborg tar emot Ingå kommuns hobbysedel för barn och unga om någon av föreningens juniormedlemmar vill använda en sådan för att betala medlemavgifter el. dyl. OK Raseborgs kontaktperson i dessa ärenden är kassör Pia Bäck, pia.back90@gmail.com. Mera information om hobbysedeln på Ingå kommuns webbsida.

Myös OK Raseborg hyväksyy Inkoon kunnan harrastussetelin lapsille ja nuorille, mikäli joku seuran nuorista jäsenistä haluaa käyttää sellaista jäsenmaksujen tai vastaavien maksamiseen. OK Raseborgin yhteyshenkilö näissä asioissa on taloudenhoitaja Pia Bäck, pia.back90@gmail.com. Lisätietoja harrastussetelistä Inkoon kunnan verkkosivuilla.

Kategoriat:
Okategoriserade