Keskiviikkocup tulee taas

(På svenska.)

Koronavuoden 2020 pettymyksiin meille OK Raseborgin jäsenille kuului monen isomman asian lisäksi myös se, että seuramme perinteinen ja kunniakas Keskiviikkocup jouduttiin peruuttamaan. Tämä oli väistämätöntä, koska cup tunnetusti järjestetään jäsentemme välisenä pistekilpailuna kuntorastiemme yhteydessä ja pistelasku perustuu ajanottoon kuntorastien suunnistusradoilla, eikä meillä vielä viime vuonna ollut omatoimirasteillamme tulospalvelua.

Tänä vuonna miettimis- ja tuotekehittelyaikaa on onneksi ollut, ja niinpä myös keskiviikkocupin comeback on nyt pystytty varmistamaan. Viimeisiä yksityiskohtia hiotaan cupin järjestäjäryhmässä vielä, mutta pääpiirteissään omatoimi- ja koronavuoden 2021 keskiviikkocup toimii seuraavassa kuvatulla tavalla.

Tärkeimmät ovat tässä ensin, eli lue ainakin muutama ensimmäinen kohta, ja mitä pidemmälle luet, sitä enemmän saat tietää:

 • Meillä on vuonna 2021 oikeastaan kaksi toisistaan täysin erillistä cupia: (1) Keskiviikkocup, johon sisältyvät ns. tavalliset iltarastitapahtumamme ja jonka pisteet lasketaan noiden rastien Emit-ajanotolla tallennetuista lopputuloksista, sekä (2) Viikon rata -cup, johon sisältyvät kaikki keskiviikkokalenterissamme olevat Viikon radat eli kokonaan omatoimiset kuntorastitapahtumamme ja jonka pisteet lasketaan noiden rastien Livelox-palveluun tallennetuista ja kertyneistä gps-tuloksista.
 • Saadaksesi pisteitä Emit-tuloksiin perustuvassa Keskiviikkocupissa sinun täytyy olla OK Raseborgin jäsen ja juosta hyväksytysti jokin rata Emit-korttia käyttäen kalenterimme iltarasteilla. Erillistä cupiin ilmoittautumista ei tarvita, vaan päinvastoin, jos syystä tai toisesta et halua tuloksissa näkyvää suoritustasi mukaan cupiin (ks. jäljempänä), ilmoita siitä järjestäjille.
 • Saadaksesi pisteitä Livelox-gps-tuloksiin perustuvassa Viikon rata -cupissa sinun täytyy olla OK Raseborgin jäsen, juosta hyväksytysti jokin rata omatoimisissa Viikon rata -tapahtumissamme ja tallentaa suorituksesi gps-urheilukellolla tai gps-kykyisellä älypuhelimella Liveloxiin viimeistään viikko kyseisten omatoimirastien päättymisen jälkeen. Erillistä cupiin ilmoittautumista ei tarvita, vaan päinvastoin, jos syystä tai toisesta et halua tuloksissa näkyvää suoritustasi mukaan cupiin (ks. jäljempänä), ilmoita siitä järjestäjille.
 • Seuran jäsenet voivat oman vapaan valintansa mukaan osallistua joko molempiin tai jompaankumpaan cupiin. Jos keskiviikkoiltojen Emit-iltarasteilla juoksee ilman Emitiä, Keskiviikkocupin pisteitä ei saa, vaikka käyttäisi sillä kertaa gps:ää ja Liveloxia, vaan kyse on cupin näkökulmasta ilman aikaa -suorituksesta. Jos taas Viikon radoilla juoksee ilman gps-pohjaista Livelox-tulosta, kyse on cupin pisteitä laskettaessa ilman aikaa -suorituksesta, vaikka seuran jäsen kävisi piirtämässä reittinsä Liveloxiin käsin ja tallentaisi järjestelmään manuaalisesti oman arvionsa omasta ajastaan (käytämme cupin näkökulmasta gps:ää siis nimenomaan rasteilla käymisen todentamiseen, jolloin myös muun kuljetun reitin näkyminen palvelusta on cupin kannalta sivutuote, vaikka siitä voi suunnistajan omalle suoritusanalyysille olla paljonkin iloa).
 • Kuntorastikalenterimme yksittäisistä tapahtumista saa aina pisteitä cupkilpailuistamme jompaankumpaan sikäli kuin kyseisen tapahtuman formaatti ja ratavalikoima soveltuvat cupiin (tietyt erityistapahtumat ovat jäämässä jatkossakin cupin ulkopuolelle kuten aiempinakin vuosina), mutta mikään kuntorastikalenterimme tapahtuma ei kuulu molempiin cup-kilpailuihin. Jos tapahtuma kuuluu Keskiviikkocupiin, sitä ei siis huomioida Viikon rata -cupissa, ja päinvastoin.
 • Molempien cupien yhteispisteet lasketaan niin, etteivät kuntorastiemme järjestelyvuorot haittaa mahdollisuuksia menestyä cupeissa, mutta tätä koskevan säännön yksityiskohtia mietitään vielä. Voi olla, että jätämme kaikilta seuran jäseniltä huomioimatta yhden osakilpailun pisteet per cup (vrt. aiempien vuosien Keskiviikkocupin malli). Toinen vaihtoehto on, että joka ainoa osakilpailu lasketaan mukaan kaikkien tuloksiin, mutta kunkin tapahtuman ratamestareille myönnetään erityiset ratamestaripisteet kiitoksiksi talkootöistä. Lopullista päätöstä ei ole vielä tehty, mutta se tehdään ennen kuin kevät vaihtuu kesäksi, siis hyvissä ajoin ennen kuin pisteitä aletaan varsinaisesti laskemaan. Seuran Tränings- och tävlingsutskottin neuvo on, että sen, joka haluaa menestyä kummassa hyvänsä cupissa, kannattaa osallistua niin moneen kyseisen cupin tapahtumaan kuin ikinä on mahdollista, mutta jos olet ratamestari etkä siksi voi sillä kertaa juosta, et tule menettämään mahdollisuuksiasi sen takia.
 • Pyrimme julkaisemaan kauden mittaan vähintään pariin kertaan väliraportteja cupien pistetilanteista, jos se vain on tarkoituksenmukaista. Syyskauden loppukirin jälkeiset, koko kauden kattavat cup-tulokset julkaistaan kuitenkin jännityksen säilyttämiseksi vasta juhlallisen palkintojenjaon yhteydessä.
 • Erikoistapaus: on mahdollista, että jonkin Emit-iltarastitapahtuman yhteydessä järjestetään myös mahdollisuus omatoimisuunnistukseen ilman Emit-ajanottoa, ja sitä kautta saman tapahtuman Livelox-sivulle kertyy sekä Emit- että gps-tuloksia. Näissä tapauksissa cup-pisteet lasketaan kuitenkin vain Emit-tuloksista, eli omatoimisuunnistajat juoksevat näillä viikoilla cupin ulkopuolella, vaikka heillä olisi Liveloxissa gps-tulos olemassa. Syynä tähän on se, että vaikka gps-tekniikka on keskimäärin luotettavaa ja eri tallennusvälineillä tallennetut gps-jäljet keskenään teknisesti täysin vertailukelpoisia (varsinkin kun tarkastelemme tilannetta koko pitkän kauden mittakaavassa), Emit-tulosten ja gps-tulosten tarkkuus poikkeaa silti toisistaan liikaa, jotta niitä olisi oikeudenmukaista verrata suoraan toisiinsa. Gps:ää käyttävä suunnistaja voi ottaa riskin ja kääntyä rastille saapuessaan jo kohti seuraavaa useitakin metrejä ennen rastilippua ja silti mahdollisesti saada Liveloxista hyväksytyn leiman; Emitiä käyttävälle suunnistajalle tämä olisi mahdotonta.
 • Sekä Emit- että gps-tekniikalla suunnistettaessa on aina mahdollista, että tekniikka pettää ja tulos jää syystä tai toisesta saamatta. Tällaista huonoa tuuria emme näissä cup-kilpailuissa valitettavasti voi hyvittää tai kompensoida, vaan nämä tekniset riskit ovat samoja kaikille. Emit-iltarasteilla järjestäjät viime kädessä päättävät, millaista näyttöä vaaditaan suorituksen hyväksymiseen mahdollisesta yksittäisestä puuttuvasta leimasta huolimatta, mutta koska OK Raseborgin Emit-leimasinkalustoa on talvella 2020–21 uusittu ja vanhoja leimasimia on testattu, varoitamme, että linja tulee olemaan aiempia vuosia tiukempi. Gps-tulosten tapauksessa on puolestaan aina mahdollista, että koko gps-järjestelmässä esiintyy tilapäisiä häiriöitä, jotka sekoittavat jäljen sijainnin ja aiheuttavat rastileiman saamatta jäämisen, vaikka suunnistaja oikeasti olisi rastilla käynyt. Samoin on mahdollista, että suunnistajan gps-tallentimesta (kello tai älypuhelin) loppuu akku kesken suorituksen tai tapahtuu jokin muu tietotekninen virhe tai kommellus. Käytännössä nämä ovat kuitenkin harvinaisia poikkeustilanteita ainakin mikäli suunnistaja itse on muistanut itse huolehtia laitteidensa akkujen lataamisesta kunnolla. Seuran puolesta voimmekin vain todeta, että niin halutessaan maastossa voi toki kuljettaa mukanaan myös useampaa kuin yhtä gps-tallenninta. Älä kuitenkaan tallenna Liveloxiin yhdestä ja samasta suorituksesta enempää kuin yksi tulos kerrallaan, eli jos joudut luomaan itsellesi palvelussa toisen tuloksen, poista samalla vanha heti sen jälkeen, kun uusi on Liveloxiin onnistuneesti tallennettu.

Eräitä sääntöjä:

 • Kaikkinainen huijaaminen ja muu epäeettinen, urheiluhengen vastainen toiminta on itsestäänselvästi kielletty.
 • Cupissa noudatetaan SSL:n ja IOF:n lajisääntöjä soveltuvin osin, järjestäjien erikseen antamia ohjeita sekä lakeja ja viranomaismääräyksiä.
 • Yksittäisen tapahtuman järjestäjät voivat myös juosta kyseisellä viikolla itselleen cup-pisteitä, mikäli he eivät sitä ennen ole saaneet järjestäjän roolistaan epäeettistä tai epäurheilullista etua suhteessa muihin seuran jäseniin. Jos esim. talkootehtäväsi on vaikkapa pysäköinnin ohjaus tai esimerkiksi rastien noutaminen tapahtuman jälkeen pois metsästä etkä ole osallistunut ratojen suunnitteluun tai rastien maastoon viemiseen, saat ilman muuta osallistua. Jos kuitenkin olet se, jonka työnä on viedä rastit metsään, et tietenkään voi enää tuon urakkasi jälkeen juosta kyseisillä rasteilla kilpaa. Jos kyse kuitenkin on omatoimirasteista ja gps-tapahtumasta, mikään ei estä sinua juoksemasta cupiin kelpaavaa suoritusta jo muutama päivä etuajassa niin, ettei maastossa vielä ole rasteja merkittyinä lainkaan: suoritus on näin toki vaikeampi, mikä voi vaikuttaa loppuaikaasi ja siten sen kertaisiin pisteisiisi hieman, mutta ainakin saat olla mukana.
 • Osallistumisen eettisyyden kannalta rajatapauksissa (syystä tai toisesta liiankin tuttu maasto tai rata) kysy mieluummin neuvoa sen sijaan että jäät miettimään asiaa yksin.
 • Jos käyt kuntoilutarkoituksessa juoksemassa jonkin sellaisen suorituksen, josta sinun ei ole enää oikeudenmukaista saada cup-pisteitä, voit aina pyytää merkitsemään (tai merkitä itse) kyseisten rastien tuloksiin vaikkapa nimitietosi yhteyteen, että juoksit sillä kertaa cupin ulkopuolella.
 • Jos juokset yksittäisessä tapahtumassa useamman kuin yhden radan, pyydä merkitsemään tai merkitse itse tuloksiesi yhteyteen, minkä näistä suorituksistasi juoksit ensin: saat cup-pisteesi siitä, ja muut suorituksesi ovat sillä kertaa cupin ulkopuolella. Lapsen vanhemmalla on kuitenkin tarvittaessa oikeus käydä saattamassa D- tai E-radalla lastaan ennen kuin itse osallistuu cupiin juoksemalla A-, B- tai C-radan, mutta tässäkin tapauksessa suositeltavampaa on, että lasta saatettaisiin vasta aikuisen oman suorituksen jälkeen.
 • Gps-ajanottoa käytettäessä on urheilullista ja reilua käydä ainakin noin kahden metrin etäisyydellä maastossa olevasta rastimerkinnästä: täysin kosketusetäisyydelle lipusta ei ole näin korona-aikaan tarpeen edetä varsinkaan jos rastilla osuu olemaan samaan aikaan muita suunnistajia. Järjestäjällä ei ole teknisiä mahdollisuuksia valvoa, kuinka huolellisesti kukin meistä tätä sääntöä noudattaa, sillä gps-järjestelmässä paikannusvirheiden mahdollisuus on useiden metrien luokkaa, minkä takia myös Livelox suhtautuu varsin sallivasti rastilipun lähettyvillä käymiseen. Samalla on kuitenkin niin, että mitä kauempana rastista kääntyy jo kohti seuraavaa, sitä suuremman riskin suunnistaja ottaa gps-rastileiman saamatta jäämisestä ja sitä kautta hylkäämisestä. Ja jos tässä asiassa huijaa, kysehän on eräänlaisesta doping-tuloksesta, jäi siitä muodollisesti kiinni tai ei, eli säästä omaatuntoasi, kunnoita itseäsi ja muita ja toimi urheilullisesti!
 • Livelox-palveluun reittiä tallennettaessa järjestelmä tekee joskus pieniä virheitä siinä, tallentuuko palveluun pelkkä lähdöstä maaliin kestävä suunnistussuoritus vaiko myös jo lähtöä edeltäneitä ja maaliintuloa seuranneita sekunteja ja minuutteja. Liveloxissa on käyttäjille kätevä ja helppokäyttöinen toiminto tällaisten virheiden korjaamiseksi, ja tämän toiminnon käyttäminen on sekä sallittua että suositeltavaa, kunhan gps-tallennusjälkeään ei trimmaa sen alusta eikä lopusta sekuntiakaan liikaa ja kunhan tällaiset korjaukset tekee viimeistään viikko kyseisen tapahtuman päättymisen jälkeen.
 • Mikäli suunnistajan havaitaan toimineen epäeettisesti tai epäurheilulliseseti, seura voi hylätä hänet joko kyseisestä cupin osakilpailusta tai vakavien rikkomusten tapauksessa mitätöidä kaikki hänen suorituksensa joko kyseisessä cup-sarjakilpailussa tai molemmissa niistä.
 • Koska tällä kaudella varsinkin Viikon rata -cupissa käytetään paljon uutta tekniikkaa ja uusia menettelytapoja, varaamme oikeuden tarkentaa näitä sääntöjä tarvittaessa myös kauden alkamisen jälkeen myös muuten kuin ratamestareiden oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi – näissä tarkennuksissa pyritään kuitenkin aina urheilullisuuteen ja tasapuolisuuteen.

Tervetuloa mukaan kilpailemaan voitosta!

Linkki näissä cup-kilpailuissa sovellettavaan ikä- ja sukupuolirespiittitaulukkoon.

Linkki keskiviikkorastien kalenteriin omilla verkkosivuillamme.

Linkki keskiviikkorastien kalenteriin Rastilipussa.

Linkki Liveloxiin.

Linkki Liveloxin käyttöohjeisiin.

Kategoriat:
Okategoriserade