Högsommarens motionsorientering och OK Raseborgs klubbmästerskap

Finskspråkig version här, suomenkielinen versio täällä.

Orienteringen på egen hand fortsätter, men då sommaren framskrider ordnar vi också några mer traditionella onsdagsträningar. OK Raseborgs klubbmästerskap är ett av dessa kvällsevenemang och hålls på Fiskars FM-finalkarta onsdagen den 22 juli. Detaljerade klockslag och instruktioner offentliggörs senare, men datumet är bra att skriva upp redan nu eftersom det är en vecka tidigare än i den preliminära kalendern.

Då coronaviruspandemin påverkat samhället har orienteringen haft en bättre utgångspunkt än många andra idrottsgrenar, eftersom det varit möjligt att utöva den på vissa villkor också under undantagsförhållandena. Såväl motionärer och naturvänner som tävlingsidrottare har rört sig aktivt i skogen i samband med vårens och försommarens träningar på egenhand.

Då myndigheterna har avlägsnat eller minskat på många av de begränsningar som påverkat också idrottsföreningarnas verksamhet har även OK Raseborg och Fiskarin Urheilijat -47 dragit upp linjer för sin motionsorienteringsverksamhet i juni–juli och början av hösten 2020. Lösningarna grundar sig på båda myndigheternas och idrottsorganisationernas påbud och rekommendationer. Därtill har vi beaktat vårt geografiska läge i Nyland där smittorisken är relativt hög. Vi har också tänkt på säkerheten för de som hör till riskgrupper, gällande både talkoarbetare och kunder. Vi har även beaktat den feedback vi fått och där det önskats tidtagning och resultatservice men också att orienteringen på egen hand skulle få fortsätta.

Så till vida myndigheternas instruktioner inte förändras följer Raseborgs onsdagsträningar under resten av säsongen en alterneringsprincip. Största delen av evenemangen genomförs som orientering på egen hand från måndag till söndag, men några utvalda veckor ordnas det traditionella onsdagsträningar. Också på dem kan det eventuellt erbjudas litet längre öppettid än vanligt och finnas rekommendationer för riskgrupper att anlända så tidigt som möjligt. Dessa gånger innebär dock för våra medlemmar och andra intresserade en möjlighet att orientera med Emit-tidtagning och ”tävla” med varandra. Dessutom ger de oss möjlighet att träffas samtidigt som vi kommer ihåg att hålla lämpligt avstånd också utomhus.

Vi vill också visa hänsyn åt våra talkoarbetare i kundbetjäningsuppgifter under epidemitiden: ingen behöver göra sådant talkoarbete som känns farligt eller oroväckande i den nuvarande situationen, utan vi förhandlar om detaljerna i kalendern direkt med berörda parter och byter vid behov talkoturer så att kundbetjäningen sköts av frivilliga.

Det viktigaste datumet för de traditionella onsdagsträningarna är i år den 22 juli, då vi springer OK Raseborgs klubbmästerskap på den fina finalkartan för förra höstens FM i långdistans, vid Storkiskovägen norrut från Fiskars i den terräng som ligger bakom bommar litet längre bort än vanligt. Banläggare är Sune Forsström, som också planerade en del av FM-banorna på samma karta. Liksom tidigare kan OK Raseborgs medlemmar vinna mästerskap i sina egna åldersklasser under förutsättningen att de inte under pågående tävlingssäsong representerat någon annan finländsk orienteringsförening i officiella tävlingar. Mer detaljerad inbjudan och klockslag publiceras senare.

På samma gång hålls öppen motionsorientering för alla intresserade, även de medlemmar av OK Raseborg som inte deltar i mästerskapstävlingen. Också motionsorienteringens banurval är tack vare denna större än vanligt, och priserna är samma som för Raseborgs onsdagsträningar med resultatservice (7 €/vuxen, medlemmar av OKR och FU-47 samt juniorer under 18 gratis). I samband med detta evenemang har vi ingen orientering på egen hand, men det är liksom alltid möjligt att orientera utan tidtagning och utan Emit-kort.

Klubbmästerskapet 22 juli är också den första deltävlingen i OK Raseborgs egen juniorcup 2020. Det övriga programmet för juniorcupen uppdateras på hemsidan i takt med att tidtabellen för träningarna med resultatservice bekräftas också för augusti och september. Vi strävar efter att få en hel juniorcupserie liksom under tidigare år, även om programmet infaller till en del först i början av hösten p.g.a. de exceptionella omständigheterna.

För OK Raseborgs onsdagscups del ser det dock ut som om denna säsong blir ett mellanår. Det skulle inte vara förenligt med cupens grundidé att avgöra mästerskapet utgående från enbart några enstaka evenemang, särskilt som en del av dessa evenemang är klubbmästerskap med avvikande banurval.

Program för de kommande veckorna, orientering på egen hand 5€, onsdagsträning 7€, mer info https://okraseborg.fi/traning-harjoittelu/ eller på Rastilippu.fi; observera att ändringar kan ske på kort varsel om coronavirusläget så kräver:

  • må–sö 22–28.6 ”veckans bana”, Högsand, Hangö
  • må–sö 29.6–5.7 ”veckans bana”, Fagervik, Ingå
  • må–sö 6–12.7 ”veckans bana”, Ovanmalm, Tenala
  • må–sö 13–19.7 ”veckans bana”, Vahrs, Ingå
  • ons 22.7 onsdagsträning och klubbis, Fiskars
  • må–sö 27.7–2.8 ”veckans bana”, Skogby bruk

I augusti och september blir det både orientering på egen hand och onsdagsträningar (som särskilt som sprint kan infalla också på torsdagskvällar, delvis för undvikande av sammanträffande med nationella tävlingar). Till största delen följer vi den kalender som tidigare offentliggjorts men förändringar kan ske, t.ex. för träningen torsdagen den 16 juli i Fiskars försöker vi hitta en ny tidpunkt i september.

Välkommen att njuta av skogen och naturen i Raseborgstrakten också i sommar!

Kategoriat:
Okategoriserade