Vahrs, Ingå: Onsdagsorientering med Emit, 11.5.2022

Det följande kvällsevenemanget i Raseborgs onsdagsorienteringskalender 2022 arrangeras 11.5 på Vahrs karta i Ingå, vid Björnvikens simstrand. Kartan ligger bara några kilometer från OK Raseborgs vårtävlingsterräng i Västankvarn, så detta är ett gott tillfälle att uppfriska minnesbilderna av terrängtypen inför tävlingen på söndagen 29.5. Vahrskartan har varit i träningsbruk redan i flera år, men den uppdaterades för två år sedan, och terrängen är typisk för västra Ingå med varierande framkomlighet: flera finskurna och relativt branta bergområden, men också tätare och även våtare ställen mellan bergen. Terrängen är med andra ord fysiskt relativt tung, och banlängderna är därför litet kortare än många andra gånger.

Fyra banor: A-bana 5,6 km, B-bana 4,4 km, C-bana 2,8 km och D-bana 1,6 km. A- och B-banorna finns i två olika skalor, 1:10000 & 1:7500, C- och D-banornas skala är 1:7500 och kartans ekvidistans är 5 m. På kontrollerna finns det vanliga skärmar, kodnummer och Emit-stämplar. Banläggare är André Nylund med hjälp av Susanna Valkonen och Harri Leinikka. Vägvisning från väg 51 vid Björnvikens korsning, parkering på simstrandens parkeringsplats.

Pris för träningen: vuxna 7 €, 18-åringar eller yngre och medlemmar av OK Raseborg eller FU-47 gratis. Pris för vuxna kan betalas i Rastilippu på förhand eller kontant på platsen. Också Mobilepay, Smartum, Edenred och ePassi fungerar. Resultat med Emit, också Livelox fungerar. Den här gången ingen orientering på egen hand.

Välkommen!