Undermalm: Onsdagsorientering med Emit, 27.4.2022

Det andra kvällsevenemanget i Raseborgs onsdagsorienteringskalender 2022 arrangeras 27.4 i Undermalm, Tenala, på nordöstra sidan av väg 52 och norra sidan av väg 111. Särskilt de längre banorna rör sig i sådana terrängdelar där det finns ganska mycket berg i dagen, men också äldre och yngre ekonomiskog och mindre skogsvägar finns mellan dessa områden. Terrängen är i praktiken snöfri, men på öppna områden, norra sluttningar och på mindre skogsvägar kan det finnas enstaka ställen med mindre mängder gammal snö eller is som dock kan undvikas genom orienterarens egna vägval. Annars är terrängen helt löpbar, och till och med kärrområdena har torkat relativt bra under de senaste vackra dagar.

Fem banor: A-bana 7,0 km, B-bana 4,8 km, C-bana 3,5 km, D-bana 1,6 km och E-bana 0,9 km. Skala 1:10000 (A & B), 1:7500 (B, C & D) eller 1:5000 (E), ekvidistans 5 m. På kontrollerna finns det vanliga skärmar, kodnummer och Emit-stämplar. Banläggare är Kristian Forsell. Vägvisning från väg 111 ca 1 km mot Pojo från väg 52 i Tenala. Parkering enligt funktionärernas direktiv, blockera inte vägen!

Pris för träningen: vuxna 7 €, 18-åringar eller yngre och medlemmar av OK Raseborg eller FU-47 gratis. Pris för vuxna kan betalas i Rastilippu på förhand eller med kontant på platsen. Också Mobilepay, Smartum, Edenred och ePassi fungerar. Resultat med Emit, också Livelox fungerar. Den här gången ingen orientering på egen hand.

Välkommen!