Torp-Björnberget, Ingå, onsdagsorientering, 12.6.2024

(Suomeksi)

Välkomna på onsdagsorientering till en delvis ny och delvis nyligen uppdaterad karta i Torp, Ingå! Den 12 juni hålls onsdagsorienteringen i närheten av Nylund Arena i Ingå, och områdets nya karta baserar sig delvis på en gammal karta från 2017 (”gamla delen” söder om det stora kärret) och delvis på nyreviderat område som var i bruk för första gången i Ingå IF:s orienteringsskyttetävlingar under förra veckoslutet (”nya delen” norr om det stora kärret, ritat 4-5/2024). De som vill prova på det nya området (där den föregående orienteringskartan är från 1989-90) ska välja A- eller B-banan på onsdagen.

Dessa områden skiljer sig en aning från varandra till terrängtyp och kartläggning (olika kartläggare). Särskilt redovisningen av stenar varierar; ställvis kan ganska små stenar vara inritade på kartan. På kartan har också rotvältor markerats med ett grönt X (IOF ISOM 2017-2 symbol 217), även dessa av en aning varierande storlek. I terrängen förekommer också ett annat specialtecken, ett svart X ( IOF ISOM 2017-2 symbol 531) med vilket frisbeegolfkorgar och utkastplatser är markerade. Det finns också tavlor för pilbågsskytte i terrängen som inte är redovisade på kartan. Överlag är terrängen snabblöpt med bra botten och även de ljusgröna områdena har relativt bra framkomlighet. Området närmast skjutbanan har mycket närliggande kontrollpunkter, så kontrollera koden noggrant.

Vägvisning från väg 51 (Ingå kustvägen) från korsningen med Torpmalmsvägen. Parkering i närheten av båthallarna vid Skjutbanevägen och Båtbyggargränden, följ funktionärernas direktiv. Från info och kartförsäljning är det ca 200 m till start och från mål till resultatservice ca 400 m (längs motionsbana).

Starten är öppen kl. 17.00-19.00 (anländ gärna redan kl. 18.30 eller tidigare om du tänker välja den längsta banan).

Banlängderna och skalorna är:

  • A, 7,0 km, 18 kontroller, 1:10000
  • B, 5,2 km, 14 kontroller, 1:10000 eller 1:7500
  • C, 3,2 km, 14 kontroller, 1:7500
  • D, 1,6 km, 6 kontroller, 1:7500.

Pris för träningen: vuxna 8 €, 18-åringar eller yngre 5 €, OK Raseborgs medlemmar och våra funktionärer från FU-47 orienterar gratis. Man kan betala i Rastilippu på förhand eller kontant på platsen. Också MobilePay (OK Raseborg 67668), Smartum och ePassi fungerar. Resultat med Emit, också Livelox.

Välkomna till Ingå!