Sprintorientering i Ekenäs centrum / Sprinttirastit Tammisaaren keskustassa, 24.3.2024

Välkomna på sprintorientering till Ekenäs centrum! Den här gången, lämpligt bara några dagar innan den nya tävlingssäsongen börjar, bjuder vi på sprintbanor i tätortsterrängen i norra delen av Ekenäs centrum. Kartan är en utvidgad version av vår redan bekanta Ekenäs sprintkartas norra del: några kontroller på A- och B-banorna finns på ett område där det inte har orienterats någonsin tidigare.

Kartförsäljningen och resultatservicen är på norra sidan av järnvägen, på Formansalléns parkeringsplats mellan järnvägen och Candelinsgatan. Där finns också gott om parkeringsutrymme. Ingen separat vägvisning, kolla platsen på kartan på förhand.

Starten är öppen kl. 14.30-15.30. Denna gång är det ingen orientering på egen hand.

Tre banor; banlängderna längs den kortaste tillåtna rutten: A ca 3,9 km, B ca 2,9 km och C ca 1,9 km. Alla banor finns i skalan 1:4000, C-banan också i 1:3000. Emit-stämpling används i start och mål, men inte på kontrollerna (där finns bara små kontrollskärmar). Tidtagning och resultat fungerar alltså med Emit, kom ihåg att ta din bricka med, samt ett A4-kartfodral! Livelox finns. Banläggaren är Elsa Nurmiainen.

Kartavgift 8 € för vuxna, 5 € för 18-åringar och yngre. Alla OK Raseborgs medlemmar (och våra funktionärer från FU-47) orienterar gratis.

OBS: Om man är osäker var det är tillåtet att springa på sprintkartan kan det löna sig att kolla förbjudna objekt i sprintorientering (pdf-fil) redan före evenemanget!

Varmt välkomna!

* * *

Tervetuloa sprinttirasteille Tammisaaren keskustaan! Tällä kertaa, sopivasti vain muutamia päiviä ennen kuin uusi kilpailukausi alkaa, tarjoamme sprinttiratoja taajamamaastossa. Kartta on laajennettu versio meidän jo tutun Tammisaaren sprinttikarttamme pohjoisosasta: muutamat A- ja B-ratojen rastit ovat alueella, jolla ei ole suunnistettu ikinä aikaisemmin.

Karttojen myynti ja tulospalvelu sijaitsevat rautatien pohjoispuolella, Ajurinpuiston parkkipaikalla rautatien ja Candelininkadun välissä. Siellä on myös runsaasti pysäköintitilaa. Tällä kertaa ei erillistä opastusta, tarkista paikka kartalta jo etukäteen.

Lähtö on avoinna klo 14.30-15.30. Tällä kertaa ei omatoimisuunnistusta.

Kolme rataa; ratapituudet lyhintä sallittua reittiä pitkin: A n. 3,9 km, B n. 2,9 km ja C n. 1,9 km. Kaikki radat ovat saatavilla mittakaavassa 1:4000, C-rata myös mittakaavassa 1:300. Emit-leimausta käytetään lähdössä ja maalissa, mutta ei rasteilla (niillä on pelkät pienet rastiliput). Ajanotto ja tulokset toimivat siis Emitillä, eli muista ottaa Emit-korttisi mukaan, kuten myös A4-karttamuovi! Livelox on avoinna. Ratamestari on Elsa Nurmiainen.

Karttamaksu 8 € aikuisilta, 5 € 18-vuotiailta ja nuoremmilta. Kaikki OK Raseborgin jäsenet (ja toimitsijamme FU-47:sta) suunnistavat ilmaiseksi.

Huom: Sen, joka on epävarma, missä sprinttikartalla saa juosta, voi kannattaa tarkistaa sprinttisuunnistuksen kielletyt kohteet (pdf-tiedosto) jo ennen tapahtumaa!

Lämpimästi tervetuloa!