Raseborgs veckans bana, Tallbacka Fiskars

Orientering på egen hand, träningen öppen må 7.6 – sö 20.6.2021

Storkiskovägen 153, 10470 Fiskars: 60.136830, 23.528845.

Raseborgs ”veckans banor” fortsätter med orientering på egen hand på FM2019-finalkartan i Tallbacka, Fiskars. Evenemangat ordnat av FU-47, och terrängen är varierande särskilt på de längre banorna. C- och D-banorna är lättare och har tydligare ledstänger. Banläggare är Mika Lassila. OBS: I terrängen finns det ett nytt gallrat område på A-banans nordvästra del (kontrollmellanrum 6–10): ställvis ris, några maskinspår som finns bara delvis på kartan, påverkar inte orienteringen och gäller bara A-banan.

Banlängderna är A 6,9 km, B 4,7 km, C 3,0 km och D 1,8 km. Skalorna är följande: A & B 1:10000 & 1:7500; C & D 1:7500. Normalstora kontrollskärmar och koder. Inga reflexer eller stämplar. Resultatservice för intresserade per gps i Livelox. Om en kontrollskärm fattas meddela oss gärna så att vi kan åtgärda problemet.

Parkering på den lilla parkeringsplatsen bredvid Stensjö bom på Storkiskovägen. Blockera inte vägen framför bommen och använd parkeringsutrymme sparsamt.

På grund av coronaviruset avråder vi från samåkning. Vi vill framhålla att detta inte är en social sammankomst utan ett tillfälle att träna och motionera ensam eller tillsammans med familjen. Efterspel med andra än den egna familjen per telefon eller via sociala medier och Livelox.

Kartavgift 7 € per orienterare, OK Raseborgs och FU-47:s medlemmar samt alla under 18 år gratis. Man kan betala och ladda ned pdf-kartorna på Rastilippu.fi, länk nedan. Också medlemmar, juniorer och de som betalar med motionssedlar kan anmäla sig i Rastilippu och ladda ned kartan där. Man kan även betala via bankgiro, IBAN-numret finns på kartan. Om du betalar med motionssedlar, markera på sedeln vem som betalar och skicka den till OK Raseborgs kassör (Pia Bäck, Nygårdsvägen 18, 10300 Karis).

Papperskartor fås från FU-47:s kartpostlåda vid FU:s föreningshus i Fiskars (grön brevlåda på ytterväggen, Kalliomäentie 4) och OK Raseborgs kartlpoståda vid Västerby skidstuga i Ekenäs (röd brevlåda på ytterväggen). Skriv ditt namn på listan när du tar kartan. Använd handsprit både förrän och efter att du tagit kartan. Om kartorna håller på att ta slut, meddela oss t.ex. via Facebook, så att vi kan fylla på. Vi garanterar inte att det hela tiden finns kartor för alla banor i lådan: om du behöver få uttryckligen en viss bana, hämta din karta så fort som möjligt eller ladda ned den från Rastilippu och printa själv.

Vi använder den svenska resultatservicen Livelox, som fungerar med gps. Livelox har samma egenskaper som rutthärveln i användarvänligare format och skapar dessutom automatiskt resultat- och mellantidstabeller. För att spara din rutt i Livelox behöver du logga in på ett gratis användarkonto (enklast är att använda ett svenskt Eventorkonto, om du har ett sådant; för evenemang i Finland är t.o.m. de egenskaper tillsvidare gratis som i Sverige ingår bara i årsabonnemang). Spara din rutt från start till mål på din idrottsklocka eller telefon (Livelox-app finns för båda Android och iOS), synkronisera (Polar Flow, Garmin Connect eller Strava) och förena vid behov med rätt evenemang genom ett par klickningar. Efter evenemanget kommer du automatiskt med i resultats- och mellatidstabellerna och kan jämföra rutter på kartan. Om du inte har någon gps och vill rita din rutt själv i Livelox, notera din tid från start till mål och för in den i portalen, så kan du jämföra med andras prestationer. Länk till Livelox instruktioner.

VIKTIGT:

  • Under dessa exceptionella tider är orientering och överhuvudtaget idrott bara för helt friska människor: att bli andfådd med Covid-19-infektion kan vara livsfarligt!
  • När du orienterar på egen hand finns det ingen funktionär som kan hjälpa dig om du skadar dig i skogen eller tappar bort dig. Var försiktig och berätta åt familjen vart du går. Det kan vara en bra idé att ha telefonen med.
  • Håll tillräckligt avstånd till andra orienterare och rör inte kontrollerna. Vi uppskattar god hygien!

Välkommen!

Länk till Rastilippu.

Länk till Livelox.