Raseborgs veckans bana, Pitkälammi, Kisko

Orientering på egen hand, träningen öppen må 16.8 – sö 29.8.2021

Raseborgs ”veckans bana” fortsätter med orientering på egen hand några kilometer på andra sidan om gränsen till Egentliga Finland. Den här gången ordnar OK Raseborg träning i FU-47:s fantastiska terräng i Pitkälammi, Kisko. Platsen är bekant för många sedan många år av motionsorientering samt Hiidenkiertäjäts FM-stafett grupp 2 2015 och Prisma-rastit 2016. Kartan är med andra ord sex år gammal men uppdaterades för träningsbruk inför FM 2019. Därtill har några gula och gröna områden justerats lätt även nu. Den längsta banan går förstås runt Pitkälammi och har tempoväxlingar. B-banan är en bra teknisk träning, och på C- och D-banorna blir det gradvis lättare. Ändå liknar D-banan snarare en 12- än en 10-åringsbana i tävling, så de yngsta kan denna gång gärna ta med en följeslagare ut i skogen: de svagaste skogsmaskinsstigarna börjar vara så svaga att det är bra att kunna ta stöd av t.ex. kärrkanter, höjdkurvor eller en beståndsgräns. Banläggare Jouko Nurmiainen.

Banlängerna är A 6,6 km, B 4,6 km, C 3,4 km och D 1,9 km. Skalorna är denna gång: A 1:10000; B 1:10000 och 1:7500; C & D 1:7500. Normalstora kontrollskärmar och koder. Inga reflexer eller stämplar. Resultatservice för intresserade per gps i Livelox. Om en kontrollskärm fattas, meddela oss gärna så att vi kan åtgärda problemet.

Parkering på de på orienteringskartan utmärkta ställena och ovillkorligen utanför den asfalterade landsvägen. Vid vög 186 finns en enstaka vägvisningsskärm i korsningen till skogsvägen i Pitkälammi. Skogsvägen är stängd med en bom invid vilken det finns ett litet utrymme där det är tillåtet att lämna bilen, men vi ber er ta hänsyn till varandra och parkera så att så många som möjligt får plats. Blockera inte vägen framför bommen; markägaren har nyckeln, och det kan förekomma trafik på vägen när som helst. En annan parkeringsmöjlighet för några bilar finns ca 500 m sydost om den förra, i ett litet skogsvägsavtag från landsvägen (se kartan); markägaren har tillåtit parkering. Se upp för trafiken på landsvägen och lämna utrymme åt andra också här.

På grund av coronaviruset avråder vi från samåkning. Vi vill framhålla att detta inte är en social sammankomst utan ett tillfälle att träna och motionera ensam eller tillsammans med familjen. Efterspel med andra än den egna familjen per telefon eller via sociala medier och Livelox.

Kartavgift 7 € per orienterare, OK Raseborgs och FU-47:s medlemmar samt alla under 18 år gratis. Man kan betala och ladda ned pdf-kartorna på Rastilippu.fi, länk nedan. Också medlemmar, juniorer och de som betalar med motionssedlar kan anmäla sig i Rastilippu och ladda ned kartan där. Man kan även betala via bankgiro, IBAN-numret finns på kartan. Om du betalar med motionssedlar, markera på sedeln vem som betalar och skicka den till OK Raseborgs kassör (Pia Bäck, Nygårdsvägen 18, 10300 Karis).

Papperskartor fås från kartpostlådan vid FU-47:s föreningshus (grön brevlåda på ytterväggen, Kalliomäentie 4, Fiskars) eller från kartpostlådan vid Västerby skidstuga i Ekenäs (röd brevlåda på ytterväggen) fr.o.m. måndagmorgon 16.8. Skriv ditt namn i häftet när du tar kartan. Använd handsprit både förrän och efter att du tagit kartan. Om kartorna håller på att ta slut, meddela oss t.ex. via Facebook så att vi kan fylla på. Vi garanterar inte att det hela tiden finns kartor för alla banor i lådan: om du behöver få uttryckligen en viss bana, hämta din karta så fort som möjligt eller ladda ned den från Rastilippu och printa själv.

Vi använder den svenska resultatservicen Livelox, som fungerar med gps. Livelox har samma egenskaper som rutthärveln i användarvänligare format och skapar dessutom automatiskt resultat- och mellantidstabeller. För att spara din rutt i Livelox behöver du logga in på ett gratis användarkonto (enklast är att använda ett svenskt Eventorkonto, om du har ett sådant; för evenemang i Finland är t.o.m. de egenskaper tillsvidare gratis som i Sverige ingår bara i årsabonnemang). Spara din rutt från start till mål på din idrottsklocka eller telefon (Livelox-app finns för båda Android och iOS), synkronisera (Polar Flow, Garmin Connect eller Strava) och förena vid behov med rätt evenemang genom ett par klickningar. Efter evenemanget kommer du automatiskt med i resultats- och mellatidstabellerna och kan jämföra rutter på kartan. Om du inte har någon gps och vill rita din rutt själv i Livelox, notera din tid från start till mål och för in den i portalen, så kan du jämföra med andras prestationer. Länk till Livelox instruktioner.

VIKTIGT:

  • Under dessa exceptionella tider är orientering och överhuvudtaget idrott bara för helt friska människor: att bli andfådd med Covid-19-infektion kan vara livsfarligt!
  • När du orienterar på egen hand finns det ingen funktionär som kan hjälpa dig om du skadar dig i skogen eller tappar bort dig. Var försiktig och berätta åt familjen vart du går. Det kan vara en bra idé att ha telefonen med.
  • Håll tillräckligt avstånd till andra orienterare och rör inte kontrollerna. Vi uppskattar god hygien!

Välkommen!

Länk till Rastilippu.

Länk till Livelox.