Raseborgs sommarsprint, motionsorientering, Ekenäs marknadsplan 1.8.2021

Öppen sprintmotionsorientering i samband med OK Raseborgs nationella sommarsprint i Ekenäs. Specialpris 10 €. Ankomstrutten via rondellen i Raseborgsvägens och Flemingsgatans korsning, gratis parkering på Ekenäs marknadsplan.

Vi erbjuder tre olika motionsbanor (Motion A 3,6 km, Motion B 2,1 km & Motion C 1,5 km, banlängderna enligt den kortaste tillåtna rutten). Anmälning på förhand på Rastilippu eller vid info i tävlingscentralen. Du kan betala kontant, med bank- eller kreditkort, ePassi, Liikuntaseteli eller Virikeseteli. Det finns ett begränsat antal Emit-brickor att hyra för 2 euro.

Motionsorienteringens kartor fås i infon. Motionsorienteringens start är i närheten av infon. Det är förbjudet att visa motionsorienteringens karta åt tävlande som ännu inte startat. Motionsorienteringen har eget fjärrmål. Efter att du kommit i mål ska du anmäla dig i infon, som handhar motionsorienteringens resultatservice.

Alla, också de som avbrutit eller deltagit utan tid i motionsorienteringen, bör anmäla sig i infon efter att de kommit från sin bana. Motionsorienterarna får inte komma till tävlingsklassernas mål!

Kom ihåg coronasäkerheten och kom bara om du är frisk, håll avstånd, använd handsprit och använd gärna munskydd när du inte springer. Välkommen!

Mera info om den nationella tävlingen, Raseborgs sommarsprint, finns här.

Evenemanget i Rastilippu.

Evenemanget i Livelox.