Raseborgs självständighetsorientering en dag på förhand, Ovanmalm, Tenala, söndag 5.12.2021

Vinterorientering på egen hand mitt under jaktsäsongen! Bara en dag, kortvarigt evenemang, söndag 5.12.2021.

Parkering 5.12.2021 vid Kvarnträskets badstrand i Ovanmalm.

För att fira det självständiga Finland arrangerar OK Raseborg vinterorientering på egen hand en dag på förhand i Ovanmalm, Tenala, söndagen den 5 december 2021 kl. 10-14 (start helst kl. 10-13). Evenemanget infaller på de ljusa timmarna en söndag i december enligt vår överenskommelse med de lokala jägarna.

Liksom alla som redan känner terrängen i Ovanmalm redan vet bjuds det på fina backar med berg i dagen blandade med små sjöar. Banläggningen har gjorts med beaktande av årstiden och det ca en cm tjocka snötäcket så att rytmväxling och vägval betonats, liksom vid långdistans. A-, B- och C-banorna är alla till fullo skogsorintering; för nybörjare och barn lämpar sig denna gång snarast den korta D-banan, som stöder sig på stigarna och strandlinjerna. Kartan är bra uppdaterad. Banläggare Kristian Forsell.

OBS: Fast sjöarna är frusna bär isen inte nödvändigtvis eftersom det går ett kraftigt strömmande dike genom vattenområdet. Därför har sjöarna utmärkts som förbjudna områden. Respektera detta förbud och gå inte ut på svag is!

Preliminära banlängder: A 7,8 km, B 4,5 km, C 3,4 km & D 1,1 km. Små kontrollskärmar, denna gång inga koder eller Emit-stämplar. Resultatservice med GPS i Livelox.

Parkering på vägrenen nära mål (se karta) och utanför körbanan. Blockera inte vägen eller andra bilar! Om det är trångt, parkera längre bort (t.ex. ca 500 m längre fram längs vägen finns det plats, sannolikt även närmare).

På grund av coronaviruset avråder vi från samåkning. Vi vill framhålla att detta inte är en social sammankomst utan ett tillfälle att träna och motionera ensam eller tillsammans med familjen. Efterspel med andra än den egna familjen per telefon eller via sociala medier och Livelox.

Kartavgift 7 € per orienterare, OK Raseborgs och FU-47:s medlemmar samt alla högst18 år gratis. Man kan betala och ladda ned pdf-kartorna på Rastilippu.fi med början på fredag 3.12., länk nedan (både anmälningen och pdf-kartlänken fungerar nu). Också medlemmar, juniorer och de som betalar med motionssedlar kan anmäla sig i Rastilippu och ladda ned kartan där. Man kan även betala via bankgiro, IBAN-numret finns på kartan. Om du betalar med motionssedlar, markera på sedeln vem som betalar och skicka den till OK Raseborgs kassör (Pia Bäck, Nygårdsvägen 18, 10300 Karis).

Papperskartor fås från kartpostlådan vid Västerby skidstuga i Ekenäs (röd brevlåda på ytterväggen) med början på lördag morgon 4.12. Skriv ditt namn i häftet när du tar kartan. Använd handsprit både förrän och efter att du tagit kartan. Om kartorna håller på att ta slut, meddela oss så att vi kan fylla på. Vi garanterar inte att det hela tiden finns kartor för alla banor i lådan: om du behöver få uttryckligen en viss bana, hämta din karta så fort som möjligt eller ladda ned den från Rastilippu och printa själv.

Vi använder den svenska resultatservicen Livelox, som fungerar med gps. Livelox har samma egenskaper som rutthärveln i användarvänligare format och skapar dessutom automatiskt resultat- och mellantidstabeller. För att spara din rutt i Livelox behöver du logga in på ett gratis användarkonto (enklast är att använda ett svenskt Eventorkonto, om du har ett sådant; för evenemang i Finland är t.o.m. de egenskaper tillsvidare gratis som i Sverige ingår bara i årsabonnemang). Spara din rutt från start till mål på din idrottsklocka eller telefon (Livelox-app finns för båda Android och iOS), synkronisera (Polar Flow, Garmin Connect eller Strava) och förena vid behov med rätt evenemang genom ett par klickningar. Efter evenemanget kommer du automatiskt med i resultats- och mellatidstabellerna och kan jämföra rutter på kartan. Om du inte har någon gps och vill rita din rutt själv i Livelox, notera din tid från start till mål och för in den i portalen, så kan du jämföra med andras prestationer. Länk till Livelox instruktioner.

VIKTIGT:

  • Under dessa exceptionella tider är orientering och överhuvudtaget idrott bara för helt friska människor: att bli andfådd med Covid-19-infektion kan vara livsfarligt!
  • När du orienterar på egen hand finns det ingen funktionär som kan hjälpa dig om du skadar dig i skogen eller tappar bort dig. Var försiktig och berätta åt familjen vart du går. Det kan vara en bra idé att ha telefonen med.
  • Håll tillräckligt avstånd till andra orienterare och rör inte kontrollerna. Vi uppskattar god hygien!

Välkommen!

Länk till Rastilippu.

Länk till Livelox.