Raseborgs onsdagsträning, Vahrs, Ingå, 16.6.2021

Raseborgs onsdagsträningar fortsätter med en kvällsträning med Emit-stämpling 16.6, starttiderna kl. 17–19. Efter kvällsevenemanget också orientering på egen hand 17–20.6.2021.

Parkering vid Björnvikens badstrand, på onsdagen vägvisning från korsningen mellan väg 51 och vägen till Björnviken.

Träningen är öppen för både medlemmar och utomstående. Gratis för medlemmar av OK Raseborg och/eller Fiskarin Urheilijat -47 samt för ungdomar upp till 18; pris för alla andra 7 €. Banorna och skalorna: A 6,6 km 1:10000, B 4,8 km 1:10000 & 1:7500, C 3,3 km 1:7500, D 2,0 km 1:7500 och E 1,7 km 1:7500. Banläggare är Leif Haajanen med hjälp av André och Simon Nylund. OBS: Emit-stämplar, normala kontrollskärmar och koder på stämplarna; på vissa kontroller kan det finnas kodnummer även på skärmarna, men koderna på stämplarna är de riktiga.

Detta är också den andra deltävlingen i OK Raseborgs juniorcup 2021: alla föreningens medlemmar upp till 16 som deltar på onsdagen i motionsorienteringen på kvällen får juniorcuppoäng. Denna träning ingår också i onsdagscupens Emit-serie (inga veckans bana-/Liveloxpoäng denna gång). Livelox tillgänglig hela veckan (OBS: sluttiderna med gps kan variera en aning om man jämför med Emit-tidtagningen, som är exaktare).

Observera följande restriktioner och regler:

För undvikande av coronasmittorisk kommer vi att gå till väga på följande sätt under kvällsevenemanget:

  • Kom bara om du är frisk! Har du blivit utsatt för smitta, är du i frivillig eller av läkare föreskriven karantän eller väntar du på coronatestresultat så kan du inte delta.
  • När du stiger ur bilen, observera säkerhetsavstånd till andra personer (minst 2 meter, hellre mera). Det rekommenderas att man inte stannar för längre konversationer.
  • Observera god handhygien. Vi bjuder på handsprit. Munskydd får naturligtvis användas men är inte obligatoriskt utomhus där ventileringen fungerar.
  • Håll i mån av möjlighet avstånd också till funktionärerna vid kartförsäljningen och i resultatservicen. Kom ihåg avstånd också i kö.
  • Köbildning till resultatservice (start/mål) enligt dragkedsprincipen.
  • När du är klar, åk direkt hem. Om du måste vänta på familjemedlemmar eller andra som åker med dig, gör det hellre i bilen, inte vid resultatservicen.
  • Anmälan vid start och mål är obligatorisk på onsdagskvällen. Om du undlåter att anmäla att du kommit från skogen skickar vi en sökpatrull. Se till att vi inte behöver göra det i onödan!

Orientering på egen hand (to–sö):

Träningen är öppen för egenhandsorientering från torsdag morgon till söndag eftermiddag. Vid egenhandsorientering ansvarar arrangörerna inte för att alla kommer bort från skogen: vi rekommenderar att man tar med en telefon om man går ut ensam och att man meddelar sina anhöriga att man gått och orientera. Kartor för egenhandsorientering fås antingen från Björnviken på onsdag kväll eller fr.o.m. torsdag morgon från lådan vid Ingå IF:s skidstuga vid Ingå spånbana eller som pdf från Rastilippu, samma priser som på onsdagen.

Parkering på simstrandens parkeringsplats vid Björnviken.

E-banan erbjuds dessutom som en extra Orienteringsskoj-bana för barn och nybörjare ända fram till midsommarveckans söndag 27 juni. Orienteringsskojs kartor finns på en separat webbsida samt i pappersformat i kartämbaret på plats liksom tidigare.

Kom också ihåg egenhandsorienteringen i Tallbacka, Fiskars, som tar slut först söndagen den 20 juni, och egenhandsorienteringen i Bromarv, som börjar måndagen den 21 juni. Onsdagsträning med Emit-tidtagning igen 30.6 i Fagervik, Ingå, på Sågars karta som är bekant från Billnäs medeldistans i april och som grannföreningen Karis Ura vänligen lånar oss.

Välkomna och träna i den fina och varierande terrängen med berg i dagen!

Evenemanget i Rastilippu.

Evenemanget i Livelox.

Mer information André Nylund, 040 756 9733, andre.j.nylund@gmail.com